Kvorum dosežen z glasovi podpornikov vladne koalicije

Objavil/-a Valicon,

Valiconova »post-poll« analiza je pokazala, da je skoraj četrtina glasov PROTI prišla s strani volivcev, ki sicer podpirajo stranke vladne koalicije.

Nasprotniki zakona so relativno zmago, predvsem pa potrebni kvorum, dosegli s pomočjo podpornikov strank vladne koalicije.

Kdo vse je glasoval PROTI in zagotovil potrebni kvorum

Ves čas referenduma so se vlekle vzporednice z referendumom o Družinskem zakoniku iz leta 2012, na katerem je opcija PROTI zmagala z razmerjem 54,5 % proti 45,5 %, pri čemer pa glasov PROTI po današnji zakonodaji ne bi bilo dovolj, saj zdaj predpisani kvorum ne bi bil dosežen. Na tokratnem referendumu je bilo razmerje še bolj v korist opcije PROTI, namreč 63,5 % proti 36,5 %, pri čemer je bil hkrati dosežen potrebni kvorum. Od kod razlika?

Rezultati Valiconove »post-poll« raziskave kažejo, da je bila ključna za zmago mobilizacija volivcev, ki sicer ne podpirajo strank z desne strani političnega prostora, od koder prihajajo pobudniki referenduma in največji nasprotniki zakona. Podobno, kot to navadno uspe levici, je tokrat uspelo desnici – na volišča so uspešno povabili volivce, ki so glasovali PROTI, čeprav ne podpirajo strank, ki so bile glavne nasprotnice zakona. Od tu prihaja glavnina od dobrih 110.000 glasov več, kolikor jih je tokrat dobila opcija PROTI. Če ne bi bilo glasov s strani volivcev, ki sicer podpirajo stranke vladne koalicije, kvorum še zdaleč ne bi bil dosežen, brez teh glasov bi rezultat težko presegel 300.000 – skoraj četrtina glasov PROTI je namreč prišla s strani podpornikov strank vladne koalicije ali, povedano drugače, med podporniki strank vladne koalicije, ki so se udeležili referenduma, jih je polovica glasovala ZA, polovica pa PROTI. Stranke »desne opozicije« so sicer zagotovile tudi višjo udeležbo, a to je bilo pričakovano.

 

glasovanje_tabela

V prvem delu tabele prikazujemo udeležbo, v drugem pa izbiro glede na to, katero stranko volivci podpirajo. V tabeli smo združili stranke »desne opozicije« s podporniki strank SLS pa tudi SNS (pri obeh je razmerje ZA-PROTI namreč zelo podobno). Strankam vladne koalicije smo dodali še nekaj volivcev – podpornikov strank ZAAB ter PS (teh sicer ni veliko). Posebej prikazujemo glasove Združene levice kot pobudnice akona in protagonistke kampanje ZA, ki smo jim dodali glasove podpornikov Piratske stranke (iz istega razloga kot v primeru »desne opozicije«). V obeh primerih smo upoštevali le tiste, ki so podali odgovor, in izločili tiste, ki na vprašanje niso želeli odgovoriti.

Zakaj so zgrešile napovedi?

Čeprav smo v Valiconu zelo natančno napovedali volilno udeležbo, pa je bil rezultat drugačen od predvidenega. S podrobnejšo analizo smo odkrili, da leži razlog v relativno visoki stopnji abstinence med tistimi, ki so zadnja dva dneva pred volilnim molkom zatrdili, da se bodo zagotovo udeležili referenduma. Le štiri petine takšnih se je referenduma tudi zares udeležilo, med njimi pa razmerje ni bilo več 50–50, temveč 60–40 v korist opcije PROTI. Tisti z »zelo verjetno« udeležbo so se referenduma udeležili po pričakovanjih (približno vsak drugi), presenetili pa so tisti, ki so v četrtek in petek dejali, da se bodo »verjetno« udeležili referenduma – med njimi je bila udeležba skoraj 50-odstotna, pri razmerju sil 3 : 1 v korist opcije PROTI.

Podatki o raziskavi

Volilna analiza temelji na spletni anketi, izvedeni 20. in 21. decembra 2015. Vzorec ankete je reprezentativen za slovensko populacijo od 18 do 75 let po spolu in starosti (kombinacija starostnih razredov s spolom), regiji ter izobrazbi. Vzorec je dodatno utežen glede na strankarske preference (volitve v DZ 2014) ter glede na dejansko udeležbo na referendumu. Velikost vzorca je n = 1.450. V družbi Valicon že od leta 2005 uporabljamo spletno anketiranje kot eno od metod zbiranja podatkov v trženjskih in mnenjskih raziskavah. Leta 2008 smo spletno anketiranje prvič uporabili tudi za zelo natančno napoved volilnega izida volitev v državni zbor, vendar smo takrat rezultate nadzirali še s pomočjo telefonske ankete. Od leta 2011 vse tovrstne raziskave temeljijo izključno na uporabi spletnega anketiranja, ki ga izvajamo v okviru spletnega panela Jazvem.si, ki šteje že več kot 20.000 članov.

Več informacij:
Valicon d.o.o.
Kopitarjeva 2, Ljubljana
T. 01/ 420 49 00, 01/ 420 49 53 (Andraž Zorko, partner)
F. 01/ 420 49 60
E. [email protected]
W. www.valicon.net

Sporočilo za javnost