Kakovost podatkov je temelj pravih odločitev.

Ključ do uspeha so Valiconove izkušnje in rešitve pri zbiranju, organizaciji in integraciji podatkov.

Zbiranje podatkov v Valiconu v številkah:

Sodobni kvantitativni pristopi v zbiranju podatkov:

Anketno kvantitativno zbiranje podatkov

Kvalitativne raziskave:

Kakovost podatkov je naše glavno gonilo na področju zbiranja podatkov!

 

Zbiranje podatkov in dejstva o trgih Analitika in avtomatizacija trženja Trženjske raziskave
Rešitve Orodja Rešitve
Kvalitativno Statistika in napovedna analitika Optimizacija trženjskega spleta
Poglobljeni individualni intervjuji IBM SPSS Statistics Neuro Optimizer
Fokusne skupine  IBM SPSS Modeler
Desk Research
Spletni in mešani pristopi
Mix Mode
PDA
Spletni paneli
Spletni paneli