Vojna v Ukrajini po dveh letih daleč od glavnih skrbi državljanov. V pripisovanju odgovornosti za vojno brez večjih sprememb, z izjemo vloge Evropske unije

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ključne politične in gospodarske okoliščine. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

Vojna v Ukrajini ni med glavnimi skrbmi državljanov 

 

V raziskavi Nova normalnost družbe Valicon že od marca 2022 spremljamo stopnjo zaskrbljenosti prebivalcev glede večjih družbenih političnih dogajanja in vplivu teh dogajanj na njihova življenja. Na vrhu že ves čas vztraja inflacija oz. dvig življenjskih stroškov (76%). Temu sledijo pretnja gospodarske krize (38%), politično dogajanje v državi (36%, avgusta lani 17%), ter podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi (34%, avgusta lani 54%). Vojna v Ukrajini je na osmem mestu med desetimi dogajanji in pojavi s 15% takšnih, ki jo navajajo kot enega od treh dogajanj, ki najbolj vplivajo na njihova življenja. Spodnja slika prikazuje ta delež in stopnjo zaskrbljenosti zaradi vojne v Ukrajini (stopnja zaskrbljenosti je izračunana kot razlika med odgovori »zelo / sem zaskrbljen-a « in »bolj / sploh nisem zaskrbljen-a), od začetka vojne do marca letos. Ta v zadnjih nekaj mesecih ponovno narašča, medtem ko je ocena vpliva na življenje že dlje časa na relativno nizki ravni.

 

Brez večjih sprememb v pripisovanje odgovornosti za vojno v Ukrajini

 

V marčevski izvedbi raziskave Nova normalnost družbe Valicon smo po dveh letih od začetka vojne v Ukrajini znova preverili, komu državljani v največji meri pripisujejo odgovornost za vojno. Največ, to je 66% vprašanih, odgovornost za vojno pripisuje Rusiji, kar je za tri odstotne točke več kot marca lani, a še vedno pet odstotnih točk manj kot ob začetku vojne. Blizu polovice vprašanih, to je 45%, odgovornost za vojno v Ukrajini pripisuje ZDA, kar je skoraj enako kot pred letom dni, ko je takšno mnenje izrazilo za deset odstotnih točk več kot ob začetku vojne. Razmerje med pripisovanjem odgovornosti za vojno Rusijo in ZDA je tako 60% : 40%. Petina vprašanih pripisuje odgovornost za vojno Ukrajini (20%, tri odstotne točke več kot ob začetku vojne), 16% zvezi NATO, 13% pa Evropski uniji, kar je za štiri odstotne točke več kot lani in hkrati edina značilna sprememba glede na leto 2023.

 

Različne ocene za odgovornost za vojno v državah zahodnega balkana

 

V sosednji Hrvaški prebivalci v večji meri kot v Sloveniji odgovornost za vojno pripisujejo Rusiji, to je 73%, ter v manjši meri ZDA, 39%. Razmerje je tako 64% : 36%. V manjši meri kot v Sloveniji se odgovornost za vojno med prebivalci sosednje države pripisuje Ukrajini, enako pa zvezi NATO ter Evropski uniji. V Bosni in Hercegovini je pripisovanje odgovornosti za vojno med Rusijo in ZDA popolnoma izenačeno na 50-50, v Srbiji pa občutno več prebivalcev odgovornost za vojno pripisuje ZDA in sicer v razmerju 68% : 32%.

 

###
Dostop do podatkov
Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:
https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/
###
Navajanje vira
Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):
»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 18.-21. marec 2023, n=513; Valicon.«
###
Metodološki podatki
Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.
###
O družbi Valicon
Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.