V Sloveniji večina pričakuje enako slabo ali slabšo družbeno situacijo v letu 2024, zasebno pa menijo da bo njihovo življenje vsaj enako dobro kot lani

Objavil/-a Valicon,

Nedavno izvedena regionalna raziskava družbe Valicon kaže, da tako zasebno kot glede družbene situacije od leta 2024 največ pričakujejo prebivalci Srbije. Kar se tiče pričakovanj v družbi in svetu pa smo najbolj pesimistični v Sloveniji, kjer je v primerjavi z regijo največ vprašanih mnenja, da bo letošnje leto enako slabo ali slabše kot lansko.

 Podatki so pridobljeni v okviru raziskave #Novanormalnost in so javno dostopni. Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ključne politične in gospodarske okoliščine. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 Na začetku leta smo na Valiconu preverjali, kakšno je trenutno razpoloženje prebivalcev v regiji in kakšna so njihova osebna pričakovanja ter pričakovanja glede družbene in politične situacije. Raziskava je bila izvedena januarja 2024 s spletno metodo anketiranja na reprezentativnih vzorcih v štirih državah regije – v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem.

S TRENUTNO SITUACIJO SO NAJBOLJ ZADOVOLJNI PREBIVALCI NA HRVAŠKEM

Tokratna raziskava kaže, da so najbolj zadovoljni na Hrvaškem, kjer dobra polovica (55%) prebivalcev trenutno situacijo dojema kot bolj pozitivno. V ostalih državah regije, vključno s Slovenijo, so deleži nižji – približno 45%. Večji optimizem prebivalcev Hrvaške v primerjavi z ostalimi državami v regiji smo sicer zaznali že v preteklih meritvah raziskave #Novanormalnost.

ZASEBNO OD LETA 2024 NAJVEČ PRIČAKUJEJO PREBIVALCI SRBIJE, A V PRIMERJAVI Z REGIJO JE TAM TUDI NAJVEČ TAKIH, KI MENIJO DA BO LETOŠNJE LETO SLABŠE KOT LANSKO

Od novega leta zasebno sicer največ pričakujejo prebivalci v Srbiji, kjer slaba tretjina (32%) prebivalcev meni, da bo življenje v novem letu boljše kot v preteklem letu. Nekoliko manj (29%) je takih v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Sloveniji, kjer je ta delež najnižji, pa je ta odgovor izbrala približno petina vprašanih. V Sloveniji večina (42%) prebivalcev meni, da bo njihovo zasebno življenje vsaj enako dobro kot v letu 2023, kar je podobno kot lani ko je ta odgovor prav tako izbrala večina, približno 40% vprašanih. Tudi pri ostalih odgovorih so deleži precej podobni, kar pomeni, da se naša pričakovanja od lani niso bistveno spremenila. V Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem večina zasebno prav tako pričakuje podobno situacijo kot lani. Približno tretjina (31%) vprašanih v obeh državah meni, da bo situacija enako dobra kot lani, podoben delež pa je mnenja, da bo njihovo življenje v novem letu prav tako slabo kot v 2023, pri čemer je delež slednjih v Bosni in Hercegovini nekoliko nižji (26%). V Bosni in Hercegovini je sicer v primerjavi z lanskim letom opaziti nekoliko več optimizma, saj se je delež teh, ki menijo da bo njihovo življenje enako dobro kot lani povečal, manj pa je takih, ki menijo, da bo njihovo življenje zasebno slabše kot lani – dobra desetina – medtem ko je bilo lani takih slaba petina. Tudi na Hrvaškem je delež teh, ki v primerjavi s preteklim letom pričakujejo poslabšanje letos nižji kot lani, a tukaj predvsem na račun povečanja teh, ki odgovarjajo, da bo njihovo življenje enako slabo kot lani. Kljub visokim pričakovanjem, ki jih ima del prebivalcev Srbije v novem letu zasebno, pa je po drugi strani tam glede na ostale države v regiji tudi več takih, ki menijo da bo v primerjavi s preteklim letom leto 2024 slabše kot leto 2023 (16%).

 

V SLOVENIJI VEČINA PRIČAKUJE POSLABŠANJE DRUŽBENE SITUACIJE V PRIMERJAVI Z LETOM 2023, V OSTALIH DRŽAVAH REGIJE PA SO MNENJA, DA BO SITUACIJA TAM PODOBNA KOT LANI

Tudi kar se tiče pričakovanj glede družbe in situacije v svetu so v novem letu najbolj optimistični prebivalci Srbije, kjer je 18% prebivalcev mnenja, da bo situacija boljša kot lani. Podoben delež vprašanih sicer tako odgovarja tudi v Bosni in Hercegovini, nekoliko manj – dobra desetina vprašanih pa v Sloveniji in na Hrvaškem. Večina prebivalcev v regiji je sicer mnenja, da bo družbena situacija enako slaba kot v preteklem letu, izjema so prebivalci v Sloveniji, kjer je večina prepričana, da bo družbena situacija še slabša. Ko smo isto vprašanje zastavili eno leto nazaj, je večina prebivalcev v Sloveniji odgovorila, da bo situacija enako slaba kot leta 2022. Delež tistih, ki ocenjujejo, da bo situacija enako slaba ali slabša kot v preteklem letu se tako letos kot lani v giblje okrog ene tretjine. Na splošno so sicer glede družbene situacije letos bolj pesimistični tudi na Hrvaškem, kjer se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšal delež teh, ki pričakujejo, da bo novo leto boljše kot lansko, na račun povečanja teh, ki pričakujejo, da bo enako slabo kot lansko leto.

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 18.-21. januar, n=510 (Slovenija), n=520 (Bosna in Hercegovina), n=512 (Hrvaška), n=512 (Srbija).

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Družba Valicon že od leta 1996 aktivno spremlja javno mnenje in dogajanja v družbenem okolju v Sloveniji (pred letom 2007 pod imenom CATI). V zadnjih letih smo v družbi Valicon posebno pozornost namenili graditvi spletnega panela anketirancev ter razvoju metod, s katerimi spremljamo razpoloženja državljanov oz. volivcev. Med temi velja omeniti t.i. »migration-poll« in »post-poll«, s katerimi smo že večkrat pojasnili nepričakovane zasuke v zadnjih dnevih pred volitvami. Raziskave #Novanormalnost finančno ne podpira nobena zunanja organizacija ali posameznik.

Valicon je sicer ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Znanja in spretnosti zaposlenih segajo v discipline, kot so upravljanje z znamkami, svetovanje menedžmentu, inovacije, mediji, napovedovanje trendov, spletne strategije in »data mining«. Valicon svojim naročnikom že danes nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope. 

 

Več informacij:

Valicon d.o.o.
Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
TW.: @VALICONGROUP