Večina prebivalcev meni, da bi morala biti Slovenija pri izraelsko-palestinskem konfliktu nevtralna

Objavil/-a Valicon,

Nedavno izvedena regionalna raziskava družbe Valicon kaže, da dobra polovica prebivalcev Slovenije spremlja trenutno dogajanje v Palestini kar je podobno kot v ostalih državah v naši regiji, z izjemo Bosne in Hercegovine, kjer  dogajanje spremlja kar tri četrtine prebivalcev. Medijskemu poročanju na to temo sicer zaupa manj kot tretjina Slovencev, podobno nezaupanje izražajo tudi prebivalci v ostalih državah regije, sploh v Srbiji.  

 

Podatki so pridobljeni v okviru raziskave #Novanormalnost in so javni. Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ključne politične in gospodarske okoliščine. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

Izraelsko-Palestinski konflikt v zadnjih tednih močno zaseda svetovni medijski prostor, omenjeno tematiko pa s posebno pozornostjo spremljamo tako v Sloveniji, kot v drugih državah regije. Poleg tega je konflikt na območju Gaze povzročil določeno mero polarnosti pri odnosu in reakcijah držav v povezavi s tem konfliktom. Nekatere države so torej bolj na strani Izraela, druge pa podpirajo Palestino ali poskušajo biti nevtralne, ko gre za uradno politiko do tega konflikta. Glede na različna mnenja do izraelsko-palestinskega konflikta je družba Valicon izvedla raziskavo in skušala ugotoviti kakšno je mnenje prebivalcev in kako se opredeljujejo do te teme. Raziskava je bila izvedena novembra 2023 s spletno metodo na reprezentativnih vzorcih v štirih državah regije – v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem.

 

KO GRE ZA POROČANJE O KONFLIKTU NA OBMOČJU GAZE, PREBIVALCI NIMAJO VELIKO ZAUPANJA V POROČANJE MEDIJEV

 

Izvedena raziskava javnega mnenja kaže, da dobra polovica prebivalcev Slovenije spremlja trenutno dogajanje v Palestini, kar je podobno kot v ostalih državah v naši regiji, z izjemo Bosne in Hercegovine kjer  dogajanje spremlja kar tri četrtine prebivalcev. Omenjena tema je tako medijsko prisotna v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, a v bistveno manjši meri kot v Bosni in Hercegovini.

 

Raziskava je pokazala tudi, da tako prebivalci v Sloveniji, kot v ostalih državah regije nimajo pretiranega zaupanja v medijsko poročanje o izraelsko-palestinskem konfliktu. Tako informacijam iz medijev ne zaupa četrtina državljanov Slovenije (26 %) in Srbije (22 %), medtem ko je ta odstotek nekoliko nižji na Hrvaškem (15 %) ter v Bosni in Hercegovini (10 %). Na drugi strani manj kot tretjina državljanov navaja, da zaupa informacijam iz medijev (27%), kar je podobno kot v sosednji Hrvaški (28 %) še manj zaupanja pa so izrazili v Srbiji (23%). V Bosni in Hercegovini je ta odstotek nekoliko višji (32%). Ob pogledu na posamezne države je sicer razvidno, da največji odstotek prebivalstva nima jasno izraženega odnosa do zaupanja v medijsko poročanje o konfliktu v Gazi, a je v Sloveniji ta odstotek kljub vsemu najnižji. Podoben odstotek neodločnih je sicer tudi v Bosni in Hercegovini, vendar tam poleg teh, petina državljanov meni tudi, da posamezni mediji v Bosni in Hercegovini drugače poročajo o konfliktu v Gazi in zato nimajo jasno izraženega stališča.

 

 

VEČINA DRŽAVLJANOV MENI, DA BI MORALA BITI SLOVENIJA V TEM KONFLIKTU NEVTRALNA

 

Dodatno smo anketirance povprašali tudi, kakšno bi moralo biti po njihovem mnenju uradno stališče njihove države o konfliktu na območju Gaze. Večina (41%)  prebivalcev Slovenije meni, da bi morala v tem konfliktu država ostati nevtralna, slaba petina (19%) pa, da bi morala podpreti Palestino. 17% vprašanih je sicer mnenja da bi morala nastopati v vlogi mediatorja, skoraj enak odstotek (16%) pa jih na to vprašanje ne zna ali ne želi odgovoriti. 7% prebivalcev meni, da bi morala Slovenija uradno podpreti Izrael. Na Hrvaškem in v Srbiji je delež vprašanih, ki menijo, da bi morala biti njihova država v tem konfliktu nevtralna sicer višji – več kot polovica prebivalcev, po drugi strani pa bi v Bosni in Hercegovini podoben delež vprašanih podprl Palestino, kar je tam tudi večinsko stališče.

###

 

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 17. – 20 november 2023, n=526 (Slovenija), n=511 (Bosna in Hercegovina), n=528 (Hrvaška), n=515 (Srbija).

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

 ###

 

O družbi Valicon

Družba Valicon že od leta 1996 aktivno spremlja javno mnenje in dogajanja v družbenem okolju v Sloveniji (pred letom 2007 pod imenom CATI). V zadnjih letih smo v družbi Valicon posebno pozornost namenili graditvi spletnega panela anketirancev ter razvoju metod, s katerimi spremljamo razpoloženja državljanov oz. volivcev. Med temi velja omeniti t.i. »migration-poll« in »post-poll«, s katerimi smo že večkrat pojasnili nepričakovane zasuke v zadnjih dnevih pred volitvami. Raziskave #Novanormalnost finančno ne podpira nobena zunanja organizacija ali posameznik.

Valicon je sicer ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Znanja in spretnosti zaposlenih segajo v discipline, kot so upravljanje z znamkami, svetovanje menedžmentu, inovacije, mediji, napovedovanje trendov, spletne strategije in »data mining«. Valicon svojim naročnikom že danes nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope. 

Več informacij:

Valicon d.o.o.
Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00 (Andraž Zorko, partner)
01/ 420 49 60
[email protected]
www.valicon.net
TW.: @VALICONGROUP