Lahko izbira tehnologije vpliva na uspešnost študentov?

Objavil/-a Valicon,

Tehnološke spremembe se odvijajo hitro, v zadnjem času smo bili priča številnim dogodkom, ki so zadeve postavile še bolj na glavo – od covid krize in vsesplošne digitalizacije povezane s tem, do vzpona umetne inteligence. S tem se spreminja tako statistika kot samo poučevanje, kar moramo upoštevati tudi pri poučevanju statistike. Pri tem je ključnega pomena, da izberemo tehnologijo, ki je študentom dostopna in izboljša njihovo učno izkušnjo. Izbira statističnega programskega paketa, ki je usklajen z vsebino in pedagogiko, ga je mogoče integrirati v pouk v razredu in študentom omogoča uporabo statističnih konceptov na resničnih podatkih, je izjemnega pomena. Če programski paket zahteva zapleteno programiranje, se učenci na koncu bolj kot na učenje statistike same, osredotočijo na obvladovanje programske opreme.

statistika

V skladu s smernicami za prenovo vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, je cilj izobraževalnih programov predvsem opremiti učeče se ter pedagoško-andragoško osebje s kompetencami, pomembnimi za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti (digitalnimi kompetencami, kompetencami za trajnostni razvoj, mehanizmi za skrb za (psihično in fizično) zdravje ter kompetencami podjetnosti, vključno s finančno pismenostjo), za krepitev odpornosti izobraževalnega sistema. Hkrati je namen izboljšati usklajenost kompetenc z zahtevami trga dela za lažji prehod iz šole na trg dela”. Cilj programov povezanih s statistiko bi torej moral biti predvsem:

  • spodbujanje statističnega razmišljanja, 
  • spodbujanje konceptualnega razumevanja, 
  • povezovanje resničnih podatkov s kontekstom in namenom, 
  • spodbujanje aktivnega učenja, 
  • uporaba tehnologije za raziskovanje konceptov in analizo podatkov, 

oziroma na kratko čim večje vključevanje procesov, ki spodbujajo uporabo statistike v praksi in študentom olajšajo prehod na trg dela.

IBM SPSS Statistics je učna platforma, ki študentom pomaga razumeti, kako raziskovanje poteka v praksi. Ta uporabniku prijazen program študentom omogoča, da se osredotočijo na učenje statističnih konceptov v kontekstu resničnih podatkov, ne da bi jih motile kompleksne formule ali programski ukazi. Vsako orodje seveda zahteva čas, ki ga moramo nameniti osvojitvi uporabe orodja, vendar je pri SPSS Statistics ta bistveno krajši, saj je za uporabo veliko enostavnejši kot druga podobna orodja. Glede na splošno sprejetost tega orodja v različnih institucijah – tako v akademskem svetu (v Sloveniji SPSS Statistics uporabljajo številne fakultete in druge akademske ustanove) kot v javnem in komercialnem sektorju, pa lahko študenti tudi znanje o sami uporabi programa izkoristijo kasneje v praksi.  

IBM SPSS Statistics akademskim ustanovam zagotavlja stroškovno učinkovito rešitev za namene poučevanja in učenja, saj se razlikuje od licenc namenjenih podjetjem. Poleg subvencioniranih cen so akademskim uporabnikom na voljo tudi različni načini uporabe licenc, ki pokrijejo tako potrebe večjih univerz kot manjših zasebnih fakultet in šol. Uporabnikom so obenem na voljo tako licence za administrativne potrebe institucij kot licence namenjene profesorjem, učilnicam in študentom.

IBM SPSS Statistics Base je osrednja različica, ki ponuja temeljne tehnike za običajne vrste analiz. IBM SPSS Statistics Standard vključuje dodatne funkcije, kot sta nelinearna regresija in Bayesova statistika. IBM SPSS Statistics Premium pa uporabnikom nudi vse možnosti, vključno s tabelami po meri, pripravo podatkov, napovedovanjem in mnoge druge funkcije. Na voljo je tudi IBM SPSS Amos, ki omogoča modeliranje strukturnih enačb.

Integracija IBM SPSS Statistics v izobraževalne programe statistike osredotoči pozornost študentov na koncepte, jih vključi v probleme v resničnem življenju in poveča njihovo samozavest pri učenju potencialno zahtevne teme. Posledica tega je bolj priljubljen in prijeten učni proces za učitelje in študente. Za več informacij kako integrirati SPSS Statistics v vašo izobraževalno ustanovo, se obrnite na [email protected].

Povzeto po: Nitin Matahur. Making Statistics Relevant and Easy to Learn with SPSS.