Dvakrat več iskalcev zaposlitve kot lani išče boljše delovne odnose in okolje

Objavil/-a Valicon,

V času nizke brezposelnosti, visoke inflacije in posledic energetske krize, so vprašani Slovenci bolj pesimistični glede stanja brezposelnosti, kot so bili lani. Tako je pokazala raziskava med 617 vprašanih, ki jo je za karierno-zaposlitveni portal MojeDelo.com izvedlo podjetje Valicon. Kar polovica anketiranih namreč pričakuje, da se bo v naslednjih 12 mesecih brezposelnost povečala. Povečuje se tudi število aktivnih iskalcev nove zaposlitve, ki zdaj presega že četrtino anketiranih zaposlenih. Glavni razlog za iskanje nove zaposlitve pa je želja po boljših delovnih pogojih.

Bolj pesimistični glede brezposelnosti

 Na vprašanje »Kako se bo po vašem pričakovanju spremenilo število brezposelnih v Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih« je lani 14 % vprašanih odgovorilo, da ne vedo, letos je takšnih le še 9 %. Vedno bolj opredeljeni Slovenci so se tako večinoma pomaknili k mnenju, da bo brezposelnost v prihodnje večja. Zdi se, da med vprašanimi vlada nekoliko večji pesimizem glede stanja brezposelnosti kot lani.

»Vzrok za malo večji pesimizem med vprašanimi glede brezposelnosti gre iskati v odmevnih odpuščanjih nekaterih svetovnih tehnoloških gigantov, v Sloveniji pa je v času izvedbe ankete najbolj odmevalo odpuščanje v podjetju Magna. Kljub posameznim zaprtjem proizvodnih obratov je število kandidatov, ki jih delodajalci iščejo s pomočjo našega portala, še vedno zelo visoko,« je pojasnila Nika Rakonjac, vodja marketinga na Styria digital marketplaces, d. o. o.

 

Število aktivnih iskalcev nove zaposlitve se povečuje

Raziskava je pokazala, da se je v primerjavi z lanskim letom povečalo število aktivnih iskalcev nove zaposlitve. Letos je takšnih, ki aktivno iščejo novo zaposlitev, kar 27 %.

Iz teh podatkov gre sklepati, da se vprašani zaposleni zavedajo pomembnosti aktivne vloge na trgu dela, odprtosti za nove priložnosti in iskanja delovnega mesta, ki bi jim najbolj ustrezalo. K temu prav gotovo pripomorejo tudi zaposleni mlajših generacij, ki prinašajo drugačne vrednote, kot so jih imele generacije prej. Za te je bilo značilno, da v isti službi preživijo večino svojega življenja. Mlajše generacije se izrazito zavzemajo za dobro razmerje med zasebnim in poklicnim življenjem ter za fleksibilen delovni čas, ki jim omogoča več svobode in povečano produktivnost.

Prav tako se je za 13 % letos povečalo število zaposlenih, ki o novi zaposlitvi razmišljajo občasno, obenem pa je 16 % manj tistih, ki o menjavi zaposlitve sploh ne razmišljajo.

  

Manj se jim mudi pri zamenjavi službe


Anketiranim, ki bi radi letos zamenjali službo, se, v primerjavi z vprašanimi lani, z zamenjavo službe ne mudi tako zelo. Lani je 63 % vprašanih želelo zamenjati službo v roku nekaj mesecev, letos pa je takšnih 53 %. Tistih, ki si želijo službo zamenjati »takoj/čim prej« je 26 %, lani pa jih je bilo 35 %.


Občutek varnosti glede službe, ki jo trenutno imajo, se je le rahlo omajal. Letos je vprašanih, ki vidijo svojo zaposlitev kot zelo varno, le 3 % manj kot lani. Je pa letos 20 % več vprašanih, ki menijo, da lahko na dolgi rok ostanejo brez trenutne zaposlitve.

Iščejo zaposlitev z boljšimi delovnimi pogoji


Glavni razlog, zakaj vprašani iščejo novo zaposlitev, je ostal isti kot lani ‒ to je iskanje zaposlitve z boljšimi delovnimi pogoji. Največja rast se je pokazala pri razlogu „iščem boljše odnose/delovno okolje“, ki jo je obkrožilo več kot dvakrat več vprašanih kot lani (lani je bilo takšnih 13%, letos pa 29%).

Raziskava je zabeležila rast tudi pri razlogih »normalen urnik/delovni čas« in »iščem nove izzive, možnosti osebnostne rasti«.

»Čas, ki ga zaposleni preživijo na delovnem mestu, si želijo preživeti v prijetnem okolju, z ljudmi, ki imajo enake vrednote kot oni. Videti je, da so vse glasnejši tisti, ki si želijo dobrih delovnih pogojev in dobrih odnosov s sodelavci. Morda gre razloge za to iskati tudi v pandemiji, ki je poskrbela, da zaposleni ne pristajajo več na karkoli in si
želijo tudi čas na delovnem mestu preživeti v pozitivnem vzdušju,«je podatke komentirala Nika Rakonjac, vodja marketinga na Styria digital marketplaces, d. o. o.

 

Največji porast pri dejavnikih izbora ima delo od doma

Glavni dejavniki izbora ostajajo enaki: pozitivno delovno okolje, bližina delovnega mesta in možnost zaposlitve za nedoločen čas, ki pa v primerjavi z lani izgubljajo na pomembnosti. Medtem je raziskava zaznala največji porast pri možnosti dela od doma in izdelanem sistemu nagrajevanja (denarnem in nedenarnem). Možnost dela od doma je za skoraj 30 % bolj pomemben dejavnik kot lani, sistem nagrajevanja pa za 16 %.

 

Karierno-zaposlitveni portal MojeDelo.com z največjo rastjo

Glavni trije viri informiranja pri iskanju dela so: preko »zvez in poznanstev« (sorodniki, prijatelji …), preko Zavoda za zaposlovanje in preko karierno- zaposlitvenega portala MojeDelo.com. Prav MojeDelo.com se je letos z največjo rastjo, med prepoznanimi glavnimi viri informiranja, prebilo na 3. mesto. Karierno-zaposlitveni portal MojeDelo.com se tako uvršča med najbolj kredibilne vire za iskanje zaposlitve.

Na prvem mestu je vir, ki mu vprašani najbolj zaupajo »zveze in poznanstva« s 73 %, na drugem mestu je Zavod za zaposlovanje z 71 % in na tretjem mestu MojeDelo.com s 66 %, kar je skoraj 10 % več kot lani.

»Letos se je MojeDelo.com z največjo rastjo med kredibilnimi viri za iskanje zaposlitve prebilo na tretje mesto med iskalci zaposlitve, kar potrjuje dejstvo, da so vse aktivnosti, ki jih izvajamo na našem portalu, predvsem pa tesno sodelovanje z delodajalci in iskalci zaposlitve učinkoviti in zbujajo zaupanje,« je povedala Nika Rakonjac, vodja marketinga na Styria digital marketplaces, d. o. o.
Prav tako zaposleni anketiranci menijo, da bi s pomočjo zvez in poznanstev, Zavoda za zaposlovanje in karierno-zaposlitvenega portala MojeDelo.com najverjetneje dobili službo.

###

Vir:

Priporočena oblika navajanja vira:

»Vir: Raziskava MojeDelo.com, med 29. marcem in 4. aprilom 2023., n= 617; izvajalec Valicon.«

 

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko aktivno populacijo od 16 do 55 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

O družbi Valicon

Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, prek izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.

O MojeDelo.com

MojeDelo.com je največji in najbolj prepoznaven karierno-zaposlitveni portal v Sloveniji. Je prva (top of mind) izbira uporabnikov, ki so na svoji karierni poti pripravljeni narediti naslednji korak. Kot strokovnega in učinkovitega partnerja pri iskanju novih talentov jih že več kot 19 let prepoznava večina slovenskih podjetij, za katera razvijajo orodja in izobraževanja, ki najbolje odgovarjajo na sodobne izzive upravljanja kadrov in rekrutiranja. S strokovno raziskavo Ugled delodajalca merijo uspešnost vlaganj v znamčenje delodajalca in podeljujejo laskave nazive za najuglednejša podjetja, z virtualnimi hekatoni in kariernimi dogodki MojeDelo.com pa delodajalce uspešno združujejo s pravimi kandidati.