Na predčasnih volitvah največ glasov za Gibanje Svoboda, sledi SDS. Glede na rezultate bodo v parlamentu zagotovo tudi SD, Levica in NSI.

Objavil/-a Valicon,

Visoka udeležba na predčasnem glasovanju nam je omogočila izvedbo analize na vzorcu predčasnih volivcev, ki so svoj glas oddali v zadnjih treh dnevih. Gibanje Svoboda je dobilo 33% glasov in je tako najverjetneje že na predčasnem glasovanju prestopilo štiriodstotni prag za vstop v parlament. Sledi SDS z 22%. Volivci obeh strank so se udeležili predčasnega glasovanja v večji meri. Sledijo tri stranke s podobnim deležem glasov okoli 7%, to so SD, Levica in NSi. Za ostale stranke ne moremo podati ocene zaradi premajhnega vzorca.

 

V okviru predvolilne raziskave Politikon, ki smo jo izvajali od torka do danes, v katero smo zajeli n=3.063 anketiranih, smo zajeli tudi 239 anketiranih, ki so se udeležili predčasnega glasovanja. Ker gre za relativno majhen vzorec, objavljamo samo rezultate, ki še dopuščajo javno objavo.

Na predčasnem glasovanju je zmagalo Gibanje Svoboda, za katerega je glasovalo 33% anketiranih (interval zaupanja 27%-39%), na drugem mestu je bil SDS z 22% (interval zaupanja 17%-28%). Za prvi dve stranki je značilno, da so se njihovi volivci predčasnega glasovanja udeležili v večji meri.

Sledijo izenačene stranke NSI, SD in Levica, vse s približno 7% podpore. Zanje lahko z gotovostjo trdimo, da so med udeleženci predčasnih volitev prešle volilni prag – spodnja meja intervala zaupanja je pri taki velikosti vzorca okoli 4%. Za stranko Levica prav tako velja, da so se njihovi volivci udeležili predčasnega glasovanja v nadpovprečni meri.

Rezultata ostalih strank zaradi prenizkih deležev glede na velikost vzorca, ne moremo objaviti javno.

 

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava POLITIKON, Valicon 2022.«

###

Metodološki podatki

Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji, katerega tri četrtine članov je bilo rekrutiranih s pomočjo verjetnostnega vzorčenja. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja, ter glede na razhajanja v napovedi rezultata in dejanskim rezutlatom za volitve 2018.

Čas anketiranja in skupni vzorec za volilno napoved:

  1. – 22. april; n=3.063

###

O družbi Valicon

Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

  1. 01/ 420 49 00, 01/ 420 49 53 (Andraž Zorko, partner)
  2. [email protected]
  3. www.valicon.net
  4. @valicongroup