Valicon Ogledalo Slovenije oktober 2021

Objavil/-a Luka Brzin,

Občuten upad zaupanja v policijo, predsednika republike, zdravstvo in NIJZ, med institucijami, ter v učitelje, zdravnike, policiste in TV voditelje, med poklici. Policija prvič z negativno stopnjo zaupanja. Rast zaupanja za predsednika državnega zbora med institucijami, ter za sodnike med poklici.

Raziskava Ogledalo Slovenije meri zadovoljstvo prebivalcev s “splošnim stanjem” v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnjem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje glede prihodnosti ter zaupanje v institucije in poklice. Zadnjo meritev smo izvedli v sredini oktobra. Raziskave Ogledalo Slovenije ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

ZAUPANJE V INSTITUCIJE

Zaupanje se meri na štiristopenjski lestvici, od »sploh ne zaupam« in »bolj ne zaupam«, do »bolj zaupam« in »zelo zaupam«. Stopnjo zaupanja dobimo s preprostim izračunom razlike med prvima in drugima dvema odgovoroma. Pozitivna stopnja zaupanja tako pomeni, da je bil delež pozitivnih odgovorov (»bolj zaupam« in »zelo zaupam«) večji od negativnih, in obratno. Če bi vsi odgovorili, da nekomu zelo zaupajo, bi bila stopnja enaka 100, nasprotno bi veljajo, če bi vsi odgovorili, da nekomu sploh ne zaupajo, v tem primeru bi bila stopnja zaupanja – 100.

Najbolj zaupanja vredna institucija ostajajo »mala slovenska podjetja«, stopnja zaupanja je enaka kot v zadnjem merjenju marca letos in znaša 63. Na drugem mestu je civilna zaščita, s stopnjo zaupanja 50 (padec glede na prvo meritev te institucije marca letos, -10). Na tretjem mestu so »podjetje, organizacija, v kateri delujete« s stopnjo zaupanja 45 (brez spremembe glede na marec). Sledijo šolstvo (stopnja zaupanja 25, padec -8), spletne trgovine (stopnja zaupanja 24, minimalen padec glede na prvo meritev marca, -3), velika slovenska podjetja (21, padec -6) ter trgovine oz. trgovska podjetja (20, padec -8).

Tem sledijo vojska, zdravstvo in policija, vse tri institucije z občutnejšim padcem zaupanja. Vojska je izgubila 11 točk (stopnja zaupanja je 10), zdravstvo je izgubilo kar 19 točk in je s stopnjo zaupanja 4 na isti ravni, kot pred epidemijo novembra 2019. Policija pa je sploh prvič, odkar izvajamo raziskavo Ogledalo Slovenije, padla v območje negativne stopnje zaupanja, to je -7, padec je občuten (-21 točk). Občutnejši padec zaupanja beleži tudi NIJZ, ki je bil v meritev prvič vključen marca letos, glede na to meritev je NIJZ izgubil 17 točk in je zdaj s stopnjo zaupanja -22 na 16. mestu med 28 merjenimi institucijami. Občuten padec je doživel tudi predsednik republike (-21) in je zdaj s stopnjo zaupanja -39 na 21. mestu, tik za predsednikom državnega zbora, ki mu je zaupanje zrastlo za 10 točk glede na prvo meritev te institucije marca. Rezultat za predsednika republike je najnižji do sedaj izmerjen rezultat, pred tem je bil to rezultat iz prve meritve leta 2012 (-27), enako velja za policijo, najnižje do sedaj je bila maja 2015 (4) in decembra 2012 (10).

Na dnu lestvice ostajajo ključne institucije izvršne in zakonodajne oblasti ter cerkev. Na zadnjem mestu vztraja Državni zbor (stopnja zaupanja -68, padec -9), tik pred njim je predsednik vlade (-64, padec -8 glede na prvo meritev marca letos), enak rezultat so zabeležile stranke vladne koalicije (padec -6), padec beleži tudi vlada (-5 točk).

Glede na čas pred epidemijo (november 2019) sta največ izgubila predsednik republike (-43 točk) ter policija (-33 točk), največ zaupanja pa so v tem času pridobili Evropska komisija (+30 točk), trgovine in trgovska podjetja (+26), šolstvo (+20), RTV Slovenija in sodišča (+19), ter banke (+17), stranke opozicije (+15) ter mala slovenska podjetja (+13).


ZAUPANJE V POKLICE

Pri poklicih je vrstni red povsem na vrhu nespremenjen, najbolj zaupanja vredni ostajajo gasilci, sledijo medicinske sestre. Tretje mesto tokrat zasedajo (mali) podjetniki, a ne toliko zaradi rasti zaupanje vanje (+3) kot zaradi občutnejšega padca zaupanja v znanstvenike (-9 točk). Še bolj občuten padec zaupanja so doživeli učitelji in zdravniki, prvi -15 točk, drugi -14, a ostajajo na istih mestih, kot marca letos. Najbolj občuten padec zaupanja sicer beležijo policisti (-19 točk), precej zaupanja so izgubili tudi TV voditelji (-15), pa tudi vojaki (-11), odvetniki (-10) ter sindikalisti (-9). Edina omembe vredna rast zaupanja je uspela sodnikom (+5 točk), njihova stopnja zaupanja je sicer še vedno negativna (-20), a je to najboljši rezultat, odkar izvajamo raziskavo in hkrati nadaljevanje trenda rasti zaupanje vanje, ki se je začel po letu 2016, ko je bila stopnja zaupanja -57. Na dnu lestvice so prikovani »politiki na splošno«, sledijo vladni ministri, državni uradniki, in duhovniki.

Glede na čas pred epidemijo so največ zaupanja pridobili univerzitetni profesorji, sodniki, učitelji, občinski uradniki, javni tožilci ter novinarji. Tudi v tem pogledu so največ izgubili policisti (-28 točk).

###

Podatki o raziskavi

Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji, katerega tri četrtine članov je bilo rekrutiranih s pomočjo verjetnostnega vzorčenja. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Stopnja penetracije interneta v tej starosti na sploh v Sloveniji je 85%, višja od stopnje penetracije fiksne telefonije. 

Čas anketiranja in velikost vzorca:

2019: 29.10.-5.11.; n=875
2021 Marec: 26.2.-5.3.; n=1.032
2021 Oktober: 8.10.-13.10.; n=1.014

###

 O družbi Valicon

Družba Valicon že od leta 1996 aktivno spremlja javno mnenje in dogajanja v družbenem okolju v Sloveniji (pred letom 2007 pod imenom CATI). V zadnjih letih smo v družbi Valicon posebno pozornost namenili graditvi spletnega panela anketirancev ter razvoju metod, s katerimi spremljamo razpoloženja državljanov oz. volivcev. Med temi velja omeniti t.i. »migration-poll« in »post-poll«, s katerimi smo že večkrat pojasnili nepričakovane zasuke v zadnjih dnevih pred volitvami. Raziskave Ogledalo Slovenije finančno ne podpira nobena zunanja organizacija ali posameznik.

Valicon je sicer ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Znanja in spretnosti zaposlenih segajo v discipline, kot so upravljanje z znamkami, svetovanje menedžmentu, inovacije, mediji, napovedovanje trendov, spletne strategije in »data mining«. Valicon svojim naročnikom že danes nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope. 

Več informacij:

Valicon d.o.o.
Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00 (Andraž Zorko, partner)
01/ 420 49 60
[email protected]
www.valicon.net
TW.: @VALICONGROUP