Valicon Ogledalo Slovenije oktober 2021 – II

Objavil/-a Luka Brzin,

Občuten upad zadovoljstva s stanjem v družbi glede na obdobje pred epidemijo, v tem pogledu smo se vrnili na raven izpred petih let. Tudi pogled v prihodnost družbe je bolj pesimističen, nazadnje je bil tak decembra 2012. Osebna sreča je na ravni obdobja pred epidemijo, a z negativnim trendom.

Raziskava Ogledalo Slovenije meri zadovoljstvo prebivalcev s “splošnim stanjem” v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnjem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje glede prihodnosti ter zaupanje v institucije in poklice. Zadnjo meritev smo izvedli v sredini oktobra. Raziskave Ogledalo Slovenije ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

ZADOVOLJSTVO S STANJEM V DRUŽBI

Trend zmanjševanja razkoraka med deležem zadovoljnih in nezadovoljnih s stanjem v družbi, ki ga je bilo opaziti v meritvah vse od začetka izvajanja raziskave decembra 2012, do decembra 2018, se je v začetku novembra 2019 ustavil in obrnil navzgor. Junija 2020, kmalu po uradnem koncu prve epidemije, smo ponovno izmerili boljši rezultat, a že takrat opozorili, da »smo v fazi sprostitve ukrepov in normalizacije vsakdanjega življenja, vprašanje je namreč, če bi enak rezultat namerili tudi, če epidemije ne bi bilo.« Ta ocena se je žal izkazala za pravilno. Zadnja meritev namreč kaže na nadaljevanje negativnega trenda, ki smo ga zaznali že z meritvijo marca letos. Delež nezadovoljnih s stanjem v družbi zdaj znaša 65% anketiranih (marca 2021, 58%). Delež teh, ki »sploh niso zadovoljni s splošno situacijo v Sloveniji«, znaša 28%, to je še za sedem odstotnih točk več kot marca letos, oziroma za 11 odstotnih točk več, kot junija lani. Delež »zelo zadovoljnih« ostaja izrazito nizek, 1%, delež »zadovoljnih« pa je iz 17% marca, padel na 13% – skupaj je torej le sedmina prebivalcev zadovoljnih, kar je za tretjino manj, kot v času pred epidemijo novembra 2019.  Takšno razmerje med bolj zadovoljnimi in bolj nezadovoljnimi smo nazadnje izmerili pred petimi leti, decembra 2016, a takrat še s pozitivnim trendom zmanjševanja razkoraka med deležema, ki je trajal vse do novembra 2019.

Še slabši je trend pri oceni prihodnjega razvoja dogodkov. V tem pogledu je namreč zaznati več pesimizma, saj je ponovno zrastel delež tistih, ki menijo, da gredo stvari na slabše – ta znaša že 75% in je že zelo blizu tistemu iz vstajniškega leta 2012 – decembra 2012 smo v prvi meritvi raziskave Ogledalo Sloveniji izmerili do sedaj najvišji rezultat, 79% takšnih, ki menijo, da gredo »stvari v družbi na slabše«. Od takrat se je ta delež zmanjševal (najbolj izrazito pred dobrimi  šestimi leti, marca 2015). Da gredo stvari na bolje, meni le manj kot desetina vprašanih (8%). To razmerje je že skoraj enako stanju decembra 2012, takrat je bilo namreč razmerje 5% na bolje, 79% na slabše.

OSEBNO RAZPOLOŽENJE

Ocena osebne sreče je na približno enaki ravni, kot novembra 2019, torej v času pred epidemijo. Razmerje med zelo srečnimi in zelo nesrečnimi, je bilo najbolj ugodno v letu 2018, ko je bil sploh prvič delež zelo srečnih višji od deleža zelo nesrečnih. Tudi tu se je negativni obrat primeril novembra 2019, a se za razliko od ocene stanja v družbi junija 2020, ni bistveno popravil, niti ne marca 2021, zdaj pa se vrača na raven pred epidemijo. Tudi pogled za naprej je podoben kot novembra 2019, ko se je nekoliko poslabšal glede na najbolj optimistično leto 2018. Danes je tako dobra četrtina (26%) takšnih, ki z osebnega vidika prihodnost ocenjujejo bolj pesimistično (marca 23%), ter več kot tretjina (35%) takšnih, ki na prihodnost z osebnega vidika gledajo bolj optimistično. Tako novembra 2019, kot danes, tak rezultat predstavlja negativni obrat, le da ta ni do te mere negativen, kot pri oceni stanja v družbi.

###

Podatki o raziskavi

Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji, katerega tri četrtine članov je bilo rekrutiranih s pomočjo verjetnostnega vzorčenja. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Stopnja penetracije interneta v tej starosti na sploh v Sloveniji je 85%, višja od stopnje penetracije fiksne telefonije. 

Čas anketiranja in velikost vzorca:
2019: 29.10.-5.11.; n=875
2021 Marec: 26.2.-5.3.; n=1.032
2021 Oktober: 8.10.-13.10.; n=1.014

###

 O družbi Valicon

Družba Valicon že od leta 1996 aktivno spremlja javno mnenje in dogajanja v družbenem okolju v Sloveniji (pred letom 2007 pod imenom CATI). V zadnjih letih smo v družbi Valicon posebno pozornost namenili graditvi spletnega panela anketirancev ter razvoju metod, s katerimi spremljamo razpoloženja državljanov oz. volivcev. Med temi velja omeniti t.i. »migration-poll« in »post-poll«, s katerimi smo že večkrat pojasnili nepričakovane zasuke v zadnjih dnevih pred volitvami. Raziskave Ogledalo Slovenije finančno ne podpira nobena zunanja organizacija ali posameznik.

Valicon je sicer ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Znanja in spretnosti zaposlenih segajo v discipline, kot so upravljanje z znamkami, svetovanje menedžmentu, inovacije, mediji, napovedovanje trendov, spletne strategije in »data mining«. Valicon svojim naročnikom že danes nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope. 

Več informacij:

Valicon d.o.o.
Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00 (Andraž Zorko, partner)
01/ 420 49 60
[email protected]
www.valicon.net
TW.: @VALICONGROUP