Valicon Ogledalo Slovenije marec 2021 – II: Zaupanje v institucije in poklice

Objavil/-a Valicon,

Nadaljevanje rasti zaupanja v trgovine in trgovska podjetja, Evropsko komisijo, RTV Slovenija, šolstvo, banke, zdravstvo, stranke opozicije, sodišča, mala in velika slovenska podjetja, sindikate, medije in župane, ter občuten upad zaupanja v predsednika republike in policijo, glede na čas pred epidemijo. Med poklici so v tem času največ pridobili univerzitetni profesorji, učitelji, občinski uradniki ter novinarji, največ pa so izgubili policisti.

Raziskava Ogledalo Slovenije meri zadovoljstvo prebivalcev s “splošnim stanjem” v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnjem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje glede prihodnosti ter zaupanje v institucije in poklice. Zadnjo meritev smo izvedli v začetku marca. Danes objavljamo drugi del rezultatov, zaupanje v institucije in poklice. Raziskave Ogledalo Slovenije ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

ZAUPANJE V INSTITUCIJE

Ogledalo Slovenije spremlja stopnjo zaupanja v institucije in poklice. Zaupanje se meri na štiristopenjski lestvici, od »sploh ne zaupam« in »bolj ne zaupam«, do »bolj zaupam« in »zelo zaupam«. Stopnjo zaupanja dobimo s preprostim izračunom razlike med prvima in drugima dvema odgovoroma. Pozitivna stopnja zaupanja tako pomeni, da je bil delež pozitivnih odgovorov (»bolj zaupam« in »zelo zaupam«) višji, in obratno. Če bi vsi odgovorili, da nekomu zelo zaupajo, bi bila stopnja enaka 100, nasprotno bi veljajo, če bi vsi odgovorili, da nekomu sploh ne zaupajo, v tem primeru bi bila stopnja zaupanja – 100.

Najbolj zaupanja vredna institucija ostajajo »mala slovenska podjetja«, stopnja zaupanja je še višja kot v zadnjem merjenju in znaša 63 (rast +11). Na drugem mestu ostaja »podjetje, organizacija, v kateri delujete« s stopnjo zaupanja 44 (rast +8). Na tretje mesto se je iz četrtega povzpelo šolstvo (stopnja zaupanja 33, rast +7), s čimer se nadaljuje junija zabeležen trend rasti zaupanja v šolstvo v času epidemije. Četrto mesto si delijo trgovine in trgovska podjetja (28, rast +13) ter velika slovenska podjetja (28, rast +15), sledijo pa zdravstvo, vojska in policija, ki zaključuje lestvico institucij s pozitivno stopnjo zaupanja, pri čemer sta zdravstvo in policija nekaj zaupanja v času po juniju 2020 izgubili, zdravstvo tri, policija pa šest točk. Pri zdravstvu to ne predstavlja večje spremembe, saj se ohranja večji del zaupanja, pridobljenega v prvem obdobju epidemije, razlika glede na november 2019 je tako še vedno +19. Pri policiji pa gre za nadaljevanje negativnega trenda, glede na november 2019 je stopnja zaupanja nižja za 12 točk. Stopnja zaupanja v policijo zdaj znaša 14, najvišjo vrednost smo sicer izmerili v prvem polletju leta 2014 (33) in decembra 2018 (30).

Na dnu lestvice ostajajo ključne institucije izvršne in zakonodajne oblasti ter cerkev. Na zadnjem mestu vztraja Državni zbor (stopnja zaupanja -60, rast +5), tik pred njim so stranke vladne koalicije (-58, rast +2) ter vlada (-57, padec -3). Institucije s stopnjo zaupanja pod stopnjo -50 zaključuje cerkev (-54, rast +3). Pred cerkvijo so stranke opozicije (-46, padec -6) ter mediji (-35, padec -4), a pri teh dveh je rezultat še vedno občutno boljši, kot je bil pred epidemijo.


Glede na zadnjo meritev junija lani je največ zaupanja pridobila Evropska komisija (stopnja zaupanja -8, rast +21), sledijo velika slovenska podjetja (rast +15) ter RTV Slovenija (stopnja zaupanja -4, rast +14). Glede na rast zaupanja sledijo trgovine in trgovska podjetja, banke in župani (rast +13). Občutnejšo rast, torej za 10 točk ali več, beležijo še vojska, tuja velika podjetja, mala slovenska podjetja ter sindikati. Občutnejših padcev v tem obdobju ne beležimo, se pa nadaljuje negativni trend pri zaupanju v predsednika republike in v policijo.

Institucije, ki so glede na čas pred epidemijo, torej glede na meritev novembra 2019, pridobile največ zaupanja, so trgovine in trgovska podjetja, Evropska komisija, RTV Slovenija, šolstvo (vse za skoraj 30 točk ali več), glede na ta kriterij sledijo banke, zdravstvo, stranke opozicije, sodišča, mala in velika slovenska podjetja, sindikati, mediji in župani (rast za 10 točk ali več). V tem obdobju so največ zaupanja izgubili predsednik republike, policija ter velika tuja podjetja.

ZAUPANJE V POKLICE

Tudi pri poklicih je vrstni red na vrhu nespremenjen, najbolj zaupanja vredni ostajajo gasilci, sledijo medicinske sestre in znanstveniki, stopnjo zaupanja nad 50 uživajo še zdravniki, (mali) podjetniki ter učitelji. Pozitivno zaupanja imajo še »navadni človek z ulice«, univerzitetni profesorji, vojaki, policisti, umetniki ter raziskovalci javnega mnenja.

Na dnu lestvice so prikovani »politiki na splošno«, sledijo vladni ministri, državni uradniki, duhovniki in direktorji. Slednje je nekoliko presenetljivo, saj je zaupanje v podjetja sicer ravno nasprotno, dokaj visoko.

Glede na lanski junij so največ zaupanja pridobili odvetniki, (mali) podjetniki ter učitelji, nad deset točk rasti beležijo še direktorji, državni uradniki, vojaki, javni tožilci in umetniki. Občutnejših padcev zaupanja v tem času ni bilo, še največ – pet točk – so izgubili policisti.

Glede na čas pred epidemijo so največ zaupanja pridobili univerzitetni profesorji, učitelji, občinski uradniki ter novinarji (vsi za skoraj 20 točk ali več), sledijo sindikalisti, sodniki, javni tožilci ter raziskovalci javnega mnenja (vsi z rastjo 10 točk ali več). Tudi v tem pogledu so največ izgubili policisti (-9).

###

Podatki o raziskavi

Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji, katerega tri četrtine članov je bilo rekrutiranih s pomočjo verjetnostnega vzorčenja. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Stopnja penetracije interneta v tej starosti na sploh v Sloveniji je 85%, višja od stopnje penetracije fiksne telefonije. 

Celotno sporočilo za javnost je na voljo tukaj.

Čas anketiranja in velikost vzorca:

2019: 29.10.-5.11.; n=875
2020: 12.-15.6.; n=536
2021: 26.2.-5.3.; n=1.032

###

O družbi Valicon

Družba Valicon že od leta 1996 aktivno spremlja javno mnenje in dogajanja v družbenem okolju v Sloveniji (pred letom 2007 pod imenom CATI). V zadnjih letih smo v družbi Valicon posebno pozornost namenili graditvi spletnega panela anketirancev ter razvoju metod, s katerimi spremljamo razpoloženja državljanov oz. volivcev. Med temi velja omeniti t.i. »migration-poll« in »post-poll«, s katerimi smo že večkrat pojasnili nepričakovane zasuke v zadnjih dnevih pred volitvami. Raziskave Ogledalo Slovenije finančno ne podpira nobena zunanja organizacija ali posameznik.

Valicon je sicer ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Znanja in spretnosti zaposlenih segajo v discipline, kot so upravljanje z znamkami, svetovanje menedžmentu, inovacije, mediji, napovedovanje trendov, spletne strategije in »data mining«. Valicon svojim naročnikom že danes nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope. 

 

Več informacij:

Valicon d.o.o.Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00 
[email protected]
www.valicon.net
TW.: @VALICONGROUP