Množična podpora UTD v Sloveniji. Glede na podporo političnim strankam je največ podpornikov UTD med pristaši Levice in SAB.

Objavil/-a Valicon,

UTD podpira skoraj polovica vprašanih

25. septembra se je v EU začelo zbiranje podpisov za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), v okviru Evropske državljanske pobude, katere cilj je zbrati milijon glasov. Slovenija je bila med vsemi članicami najbolj uspešna, saj je pretekli teden že zbrala potrebno kvoto podpisov. V družbi Valicon pa smo že sredi oktobra, v okviru raziskave Politikon, ki meri strankarske preference na zelo velikih vzorcih, preverili tudi podporo UTD v javnosti. Glede na množičnost podpore je informacija o že uspešno zaključenem zbiranju podpisu v Sloveniji, po zgolj dveh mesecih, nepresenetljiva. Uvedbo UTD v Sloveniji namreč podpira skoraj polovica vseh vprašanih (45%), nasprotuje pa jih zgolj ena sedmina (14%), medtem ko je ena petina (21%) neodločenih, še ena petina pa se o tem ne more opredeliti oziroma je o tem premalo informirana.

 

Najvišja podpora med pristaši Levice, SAB, SMC in Piratske stranke

Glede na to, katero stranko podpirajo oziroma bi jo podprli, če bi bile volitve, je največ podpornikov uvedbe UTD med pristaši Levice, skoraj dve tretjini (65%). Sledijo pristaši stranke SAB (63%), SMC (59%) in Piratske stranke (57%) – to so stranke, katerih pristaši podpirajo uvedbo UTD v več kot polovici primerov. Sledijo tri stranke, med katerimi je podpora blizu ali natanko polovica pristašev, to so LMŠ (50%), Dobra država (49%) ter SD (47%). Vrstni red se rahlo spremeni, če upoštevamo razliko med »podpiram« in »ne podpiram«. Med pristaši LMŠ je namreč nekaj več tudi takšnih, ki uvedbe UTD ne podpirajo, to je 12%, medtem ko je pri vseh prej navedenih strankah delež takšnih, ki nasprotujejo uvedbi UTD, manjši ali kvečjemu enak 10%. Med pristaši ostalih strank je podpora uvedbi UTD nižja od povprečja za Slovenijo, a pri nobeni od strank delež zavračanja ne preseže deleža podpore. Največ nasprotnikov uvedbi UTD je sicer med pristaši SLS (25%), najnižja razlika med deležem podpornikov in nasprotnikov, pa je med pristaši SNS (razlika je 3 odstotne točke), ta stranka sicer izstopa po zelo visokem deležu neopredeljenih (61%).

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava Politikon, 13. – 19. oktober 2020, n=2.460; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
T. 01/ 420 49 00
E. [email protected]
W. www.valicon.net
TW. @valicongroup