VALICON OGLEDALO SLOVENIJE 2020 – I. del

Objavil/-a Valicon,

Državljani bolj zadovoljni s stanjem v družbi kot pred dobrega pol leta, a hkrati bolj  pesimistični glede nadaljnjega razvoja dogodkov v družbi. Po drugi strani smo osebno manj srečni, a verjamemo, da bomo v prihodnje bolj srečni.

 

Raziskava Ogledalo Slovenije meri zadovoljstvo prebivalcev s “splošnim stanjem” v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnjem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje glede prihodnosti. Zadnjo meritev smo izvedli junija, po uradnem koncu epidemije, za institucije, ki so prišle do izraza v času epidemije, pa tudi v sredini aprila in konec maja, v okviru raziskave #Novanormalnost. Danes objavljamo prvi del rezultatov, oceno zadovoljstva s stanjem v družbi in doživljanje osebne sreče, temu bodo sledili še rezultati za zaupanje v institucije in poklice, posebej tudi za čas epidemije.

ZADOVOLJSTVO S STANJEM V DRUŽBI

Trend zmanjševanja nezadovoljstva, ki ga je bilo opaziti v meritvah od začetka izvajanja raziskave decembra 2012 do decembra 2018, se je v začetku novembra 2019 ustavil in obrnil navzgor, a kot kaže zadnja meritev sredi junija 2020, dva tedna po koncu epidemije, morda le začasno. Zadnja meritev kaže, da je s stanjem v družbi nezadovoljnih 40 odstotkov anketiranih, kar je najnižji do sedaj izmerjen delež. Delež teh, ki »sploh niso zadovoljni s splošno situacijo v Sloveniji«, znaša 17%, nižji je bil le decembra 2018 (14%). Delež »zelo zadovoljnih« je še vedno izrazito nizek, 2%.

               

»Novembra 2019 smo opozorili na prvo spremembo v trendu od leta 2012, ki je bila v kontekstu siceršnjega padanja optimizma potrošnikov in zaznavanja možnosti nove gospodarske recesije razumljena predvsem kot realna bojazen, da bi na znižanje gospodarske rasti lahko vplivalo tudi preventivno vedenje potrošnikov, ki bi se v pričakovanju recesije začeli vesti bolj preudarno še predno bi recesija dejansko nastopila. To se danes sicer res dogaja, a ne zaradi pretirane preudarnosti temveč zaradi dogodkov, ki so sledili že kmalu zatem. Novi koronavirus je korenito posegel v naša življenja. Še dober mesec dni nazaj je bila zaskrbljenost velika in vedenje precej drugačno, kot sicer. Tudi dva tedna po koncu epidemije še ne moremo govoriti o vrnitvi na raven pred epidemijo, a so tokratni rezultati vseeno spodbudni. Četudi morda le za kratek čas, se je stanje zadovoljstva vrnilo na raven iz konca leta 2018, ko je v slovenski družbi vladalo relativno zadovoljstvo, povezano z gospodarsko rastjo in odsotnostjo večjih skrbi. Jeseni 2019 je bilo nezadovoljstva že nekoliko več, govorice o prihajajoči recesiji so bile vse pogostejše, politična nestabilnost je naraščala. Vsekakor moramo tokratne rezultate razumeti predvsem v kontekstu minule epidemije. Smo v fazi sprostitve ukrepov in normalizacije vsakdanjega življenja, vprašanje je namreč, če bi enak rezultat namerili tudi, če epidemije ne bi bilo,« poudarja Andraž Zorko.

To misel potrjuje podatek o oceni prihodnjega razvoja dogodkov. V tem pogledu je namreč zaznati več pesimizma, saj je zrastel delež tisti, ki menijo, da gredo stvari na slabše – ta znaša 54% in je najvišji po letu 2014 – padel pa je delež tistih, ki menijo, da gredo stvari na bolje. Sprememba sicer ni statistično značilna glede na november 2019, je pa glede na december 2018, ko je bila zabeležena najbolj optimistična napoved nadaljnjega razvoja dogodkov, od leta 2012 dalje.

OSEBNO RAZPOLOŽENJE

Podobno kot delež nezadovoljnih s stanjem v družbi se je novembra 2019 povečal tudi delež teh, ki »sploh niso srečni« (12%),  nižji pa je bil tudi delež »zelo srečnih« (6%).  A za razliko od zadovoljstva s stanjem v družbi, tu ni prišlo do podobnega preobrata. Delež zelo srečnih še naprej pada, delež tistih, ki sploh niso srečni, pa se ni znižal za toliko, za kolikor je novembra zrastel. Govorimo lahko torej o nekakšni diskrepanci med oceno zadovoljstva s stanjem v družbi in osebno srečo, ki slej ko prej potrjuje tezo, da je izmerjeno zadovoljstvo v večji meri odraz olajšanja po koncu epidemije, na osebni ravni pa je ta vendarle pustila preveč (gospodarskih) posledic, da bi temu sledila tudi osebna sreča. Ne presenetljivo so zato državljani pri oceni osebne sreče v prihodnje bolj optimistični, kot so bili novembra 2019, ravno obratno kot pri oceni prihodnjega stanja v družbi. 

 

 

###

Podatki o raziskavi

Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev jazvem.si. Spletni panel  Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji, katerega tri četrtine članov je bilo rekrutiranih s pomočjo verjetnostnega vzorčenja. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno
populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Stopnja penetracije interneta v tej starosti na sploh v Sloveniji je 85%, višja od stopnje penetracije fiksne telefonije.

Čas anketiranja in velikost vzorca:
2019: 29.10.-5.11.; n=875
2020: 12.-15.6.; n=536

###

 

O družbi Valicon

Družba Valicon že od leta 1996 aktivno spremlja javno mnenje in dogajanja v družbenem okolju v Sloveniji (pred letom 2007 pod imenom CATI). V zadnjih letih smo v družbi Valicon posebno pozornost namenili graditvi spletnega panela anketirancev ter razvoju metod, s katerimi  spremljamo razpoloženja državljanov oz. volivcev. Med temi velja omeniti t.i. »migration-poll« in »post-poll«, s katerimi smo že večkrat pojasnili nepričakovane zasuke v zadnjih dnevih pred volitvami. Raziskave Ogledalo Slovenije finančno ne podpira nobena zunanja organizacija ali
posameznik.

Valicon je sicer ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Znanja in spretnosti
zaposlenih segajo v discipline, kot so upravljanje z znamkami, svetovanje menedžmentu, inovacije, mediji, napovedovanje trendov, spletne strategije in »data mining«. Valicon svojim naročnikom že danes nudi svoje storitve na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope.

Več informacij:

Valicon d.o.o.
Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
TW@VALICONGROUP

Materiali so dostopni tudi na spodnjih povezavah: 

Sporočilo za javnost
Slika 1: Zadovoljstvo s stanjem v družbi
Slika 2: Osebna sreča