Prvega dela epidemije je konec, prihajajo posledice

Objavil/-a Valicon,

V tokratni analizi primerjamo nekatere ključne indikatorje odziva javnosti na širjenje in ukrepe za zajezitev širjenja in ublažitev posledic širjenja novega koronavirusa v dveh pomembnih časovnih točkah: zadnji vikend v marcu, torej nekaj dni pred zaostritvijo ukrepov vlade za zajezitev širjenja virusa, ter natanko en mesec kasneje, ko so se ti ukrepi pričeli obširneje sproščati. V obeh primerih vzorec zajema tri dni (27.-29. marec in 27.-29. april), velikost vzorca je podobna (n=745, n=761). Prvič  podrobneje predstavljamo doživljanje gospodarskih posledic med prebivalci in ugotavljamo, da bo tudi za posledice epidemije značilna asimetričnost, ki spremlja epidemijo že od vsega začetka.

Ključni indikatorji kažejo na umirjanje epidemije tudi z vidika odziva javnosti

Večina indikatorjev, s katerimi spremljamo odziv javnosti na pojav in širjenje novega koronavirusa ter na ukrepe, ki jih v zvezi s tem sprejema vlada RS, se je stabilizirala (na prikazih v prilogi si lahko ogledate spremembe v enem mesecu, na isti datum marca in aprila). Tudi po tej plati je torej jasno, da se zaključuje prvi del epidemije, pospremljen s sproščanjem ukrepov. Zato danes pozornost namenjamo posledicam, ki nas čakajo v prihodnjih mesecih. Če so se indikatorji odziva na virus umirili, pa to ne velja za indikatorje odziva na finančno stanje in posledično potrošnjo.

 

Pričakovano finančno stanje in potrošnja

 

Trenutno in pričakovano finančno stanje

27.-29.3.

27.-29.4.

Slabše kot pred pol leta

42%

51%

Enako, vendar pričakujem, da se bo poslabšalo

34%

21%

Enako, ne pričakujem poslabšanja

21%

24%

Boljše kot pred pol leta

4%

4%

 

Trenutni in pričakovani obseg potrošnje

27.-29.3.

27.-29.4.

Zdaj trošim manj

42%

51%

Mislim, da bom v prihodnjih mesecih trošil manj

34%

21%

Ne pričakujem nobenih sprememb

21%

24%

Trošim več kot prej

4%

4%

 

Spodnji graf prikazuje segmentacijo slovenske populacije od 18 do 75 let glede na oceno finančnega stanja in pričakovane potrošnje. Glede na ta dva kriterija že od leta 2009, torej od začetka pretekle gospodarske krize, razvrščamo populacijo v pet segmentov:

Prikrajšani – Finančno stanje je slabše, obseg potrošnje je znižan.
Pozorni – Pričakujejo poslabšanje finančnega stanja, so ali pričakujejo znižanje obsega potrošnje.
Previdni – Ne pričakujejo poslabšanja finančnega stanja, so ali pričakujejo znižanje obsega potrošnje.
Ravnodušni – Pričakujejo poslabšanje finančnega stanja, niso in ne nameravajo znižati potrošnje.
Preskrbljeni – Finančno stanje in obseg potrošnje sta nespremenjena.

 

 

Velikost posameznega segmenta, predvsem pa spreminjanje v času, nam daje izjemen vpogled v stanje na trgu in za obete v prihodnosti. V prvih dveh stolpcih opazujemo strukturo segmentov v času gospodarske recesije, prvi je iz začetkov recesije v Sloveniji septembra 2009, drugi v času drugega dna, spomladi leta 2014. Za recesijo je značilen visok oz. prevladujoč delež segmenta prikrajšanih, torej tistih, ki poročajo o slabšem finančnem stanju in omejevanju lastne potrošnje.

Druga dva stolpca razkrivata položaj v času gospodarske rasti. Prvi med obema predstavlja čas največjega gospodarskega razcveta pred poletjem 2018, drugi je iz obdobja jeseni 2019, ko je rast še vztrajala, a se je v medijih izraz »recesija« pojavljal nekoliko pogosteje. Za čas gospodarske rasti je značilen prevladujoč delež segmenta preskrbljenih.

Zadnja dva stolpca prikazujeta položaj po koncu drugega in po koncu sedmega tedna epidemije. Prva reakcija je bila pričakovana pozornost oz. previdnost. Danes pa je že očitno, da se vzpostavlja nova struktura, kar poudarjamo že ves čas – prihajajoče gospodarske posledice epidemije ne bodo enake krizi 2009-2014. Za čas po prvem delu epidemije se namreč izrisuje nov vzorec, s sorazmerno enako velikima deležema preskrbljenih in prikrajšanih. Tudi soočenje z gospodarskimi posledicami epidemije bo torej za prebivalce nekaj novega.

###

Dostop do podatkov

Vsi uporabljeni podatki in nekateri drugi za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Javnomnenjska raziskava 27.-29. marec / 27.-29. april 2020, n=745 / 761;  Valicon.«

 

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

Čas anketiranja:

  • prva meritev 11.-12. marec, n=1.129;
  • druga meritev 18.-19. marec, n=507;
  • dnevno merjenje poteka od 23. marca dalje, na dnevnem vzorcu okoli n=250;

 

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske razskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

 

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

  1. 01/ 420 49 00
  2. [email protected]
  3. www.valicon.net
  4. @valicongroup

Sporočilo za javnost je dostopno tukaj

Grafični prikazi so na voljo na spodnjih povezavh
slika 1: Zaskrbljenost in ocena ukrepov za zajejitev širjenja 
slika 2: Skrb za gospodarske posledice in ocena ukrepov vlade
slika 3: Osebno počutje v času od prve zaostritve ukrepov
slika 4: Osebna potrošnja in finančno stanje
Slika 5: Segmenti pričakovanega finančnega stanja in potrošnje