Pregled ključnih indikatorjev spremljanja odziva javnosti na epidemijo

Objavil/-a Valicon,

Zaskrbljenost in podpora ukrepom Vlade RS

Dober mesec dni po naši prvi meritvi je razmerje med bolj zaskrbljenimi in bolj nezaskrbljenimi enako, kot je bilo dan pred razglasitvijo epidemije, 75% vs. 25%. Očitna pa je sprememba ocene razvoja dogodkov in percepcija ukrepov vlade za zajezitev širjenja virusa. V primerjavi z zečetkom epidemije ko je večina menila, da so ukrepi premalo strogi, je ta vikend tako menilo le še 18% vprašanih, povečal pa se je delež takih, ki ukrepe ocenjujo kot prestroge.

Osebno doživljanje razmer

Razmerje med pozitivnim in negativnim doživljanjem se pomika v bolj pozitivno smer in je zdaj 63:37. Povečal pa se je delež teh, ki poznajo primer potrjene okužbe v ožjem socialnem okolju. Vsak deseti že poroča o primeru okužbe v krogu družine  prijateljev ali na delovnem mestu.

Gospodarstvo

V primerjavi z začetkom epidemije, ko je bila večina zaskrbljenih predvsem za lastno družino in zdravje se je pozornost usmerila na gospodarske posledice. Povečal se je delež teh, ki so zaskrbljeni za gospodarstvo in za svoje delovno mesto, 30% prej redno zaposlenih delavcev pa je zdaj na čakanju.

 Osebna potrošnja in finančno stanje

Kljub skrbi za gospodarske posledice se je v primerjavi z  začetkom epidemije delež teh, ki pričakujejo poslabšanje finančnega stanja in so že ali pričakujejo da bodo znižali obseg potrošnje zmanjšal.

###

Metodološki podatki

Javnomnenjska raziskava o pojavu in razširjanju koronavirusa v Sloveniji, Valicon,  11.3. – 12.4. 2020. Spletno anketiranje v okviru spletnega panela Jazvem.si, reprezentativni vzorec, 18 – 75 let. Podatki so v vsaki časovni točki prikazani za tri zaporedne dneve,  n~=750 na eno točko. Raziskava nima naročnika in je javno dostopna.

###

O družbi Valicon

Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju zahodnega Balkana, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.