Raziskava finančne pismenosti med odraslimi v Sloveniji

Objavil/-a Valicon,

Rezultati raziskave Finančna pismenosti odraslih v Sloveniji, ki smo jo na Valiconu izvedli v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim združenjem kažejo, da so starejši precej bolj kritični do svojega finančnega znanja, kot mlajši anketiranci, saj le 6% vprašanih v starostni skupini med 55-65 let meni, da je njihovo finančno znanje visoko. Tudi anketiranci stari od 65-75 let svojega znanja ne ocenjujejo kot nadpovprečnega, kljub temu, da so najbolj finančno pismeni. Zanimiva ugotovitev raziskave je tudi, da v sklade, delnice in depozite prav tako največ vlagajo starejši anketiranci, po drugi strani pa kar dobra tretjina Slovencev denar hrani doma. Največ takih je v starostni skupini od 18-24 let. Več o raziskavi, ki je bila javno predstavljena tudi na današnji novinarski konferenci na povezavi