Napovedno ciljanje: primer Argeta zelenjavnih namazov

Objavil/-a Valicon,

Na mesečnem srečanju DMS je bil slovenskemu marketinškemu občinstvu prvič predstavljen zelo uspešen primer napovednega ciljanja, ki smo ga na Valiconu izvedli v sodelovnju z Atlantic Grupo in podjetjem iPROM. Analiza uspešnosti kampanje po njeni izvedbi kaže, da lahko prediktivno ciljanje prinese do 35% boljšo neposredno odzivnost na ciljni spletni strani v primerjavi z oglaševanjem brez ciljanja, dva- do trikrat višji priklic oglasa in do petkrat višji indeks prodaje v času kampanje.

Blagovna znamka Argeta je po uspešnem lansiranju zelenjavnih namazov iskala prave načine promocije. Odločili so se za oglaševanje na digitalnih medijih, pri čemer so želeli doseči čim več pripadnikov svoje ciljne skupine. V sodelovanju s podetjema Valicon in iPROM so izvedli kampanjo s pomočjo napovednega ciljanja, ki združuje uporabo podatkov, ki jih ima Valicon o anketirancih iz spletnega panela (in na podlagi kontinuiranega spremljanja omogočajo analizo razlik in vedenja ciljne skupine in ostalih) in prediktivno modeliranje na osnovi vedenjskih vzorcev uporabnikov digitalnih medijev.

 

 

Napovedni model, ki ga dobimo, nam pove kdo je pripadnik ciljne skupine in kdo ne, v kombinaciji z  naprednim ciljanjem v realnem času, ki ga omogča iPROM Cloud tehnologija, pa lahko dosežemo optimizacijo ciljanja, ki bistveno izboljša učinek akcije. Oglas tako lahko prikazujemo smo posameznikom, za katere lahko v 90% trdimo, da so predstavniki naše ciljne skupine in tako zmanjšamo proračun, obenem pa povečamo uspešnost kampanje. Z istim budžetom je tako mogoče ciljni skupini prikazati dvakrat ali celo trikrat več oglasov kot sicer. Več o napovednem ciljanju in primeru Argeta zelenjavnih namazov pa si lahko preberete v predstavitvi z dogodka: