SPIRIT Slovenija razpisuje do 70% nepovratnih sredstev za tržne raziskave izvedene v tujini

Objavil/-a Valicon,

Mikro, mala in srednja podjetja, lahko za izdelavo tržne raziskave na tujem trgu v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 pridobite od 3.000€ do 4.500€ nepovratnih sredstev. Rok za oddajo vlog je 28. 9. 2018.

Namen sofinanciranja tržnih raziskav

Razpis je namenjen podjetjem, ki želijo razširiti svoje poslovanje na nov tuji trg, ali razširiti svoje poslovanje na novem ali obstoječem tujem trgu. Razlogi za neuspeh na tujih trgih so navadno nepoznavanje trga in potreb strank tega trga, targetiranje napačnega trga in neustrezno prilagojeni produkti (cena, videz, neučinkoviti načini promocije ipd.), ali pa celo naslavljanje potreb in reševanje problemov, ki jih ni. S pomočjo tržne raziskave lahko podjetja v okviru razpisa:

 • identificirate in ocenite nove tržne/izdelčne priložnosti
 • ocenite ustreznost izdelkov ali storitev za potrebe tujega trga
 • pripravite načrt za prilagoditev izdelkov ali storitev potrebam tujega trga in
 • identificirate ustrezne prodajne kanale na tujem trgu.

Poleg tržnih raziskav razpis vsebuje še dva sklopa (mednarodni forumi in certifikati). Prijavite se lahko na enega ali več sklopov,vendar seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja ne sme biti višji od 9.999,99 EUR.

 

Kdo vse je upravičen do sofinanciranja

 • Mikro, mala in srednja podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v Sloveniji
 • Podjetje zaposluje najmanj 5 oseb za polni delovni čas
 • Vsaj 5% prodaje je podjetje v letu 2017 realiziralo v tujini
 • Ne morejo se prijaviti podjetja s področij: ribištvo, ladjedelništvo, proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura, pridobivanja premoga, ter primarni sektor kmetijske proizvodnje (pridelava in trženje)
 • Prav tako se ne morejo prijaviti podjetja ki so v težavah (so v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije,…)

Kaj vse so upravičeni stroški za sofinanciranje tržnh raziskav:

 • Strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami. Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec sam.
 • Izvedba tržne raziskave na tujem trgu.
 • Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
 • Upoštevani bodo stroški in izdatki, ki so nastali od 1. 1. 2018 do oddaje zahtevka za izplačilo, oziroma najdlje do 5. 4. 2019.
 • Davek na dodano vrednost (DDV) se ne upošteva kot upravičen strošek.
 • Za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem pozivu, prijavitelj ne sme pridobiti sredstev iz drugih javnih virov

Kot specialisti za trženjske raziskave in svetovanje, lahko skupaj z vami pripravimo ustrezen predlog raziskave na tujem trgu in vam ga pomagamo finančno in časovno ovrednotiti. Svetujemo in sodelujemo tudi pri pripravi vaše vloge. V preteklosti smo na podobnih razpisih že uspeli z našimi naročniki, prav tako pa imamo bogate izkušnje z izvedbo raziskav na tujih trgih.

Za več informacij nam pišite na: [email protected]

Več o pogojih razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-09-Javni-poziv-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-mednarodnih-forumov-in-certifikatov-v-letu-2018