Dialogos in Valicon združujeta moči s pogledom v prihodnost

Objavil/-a Valicon,

Družbi Dialogos, Strateške komunikacije, Ljubljana in Valicon, Ljubljana, sta združili moči pri strateškem raziskovanju notranjega okolja organizacij. Na ta način sta se odzvali na opazne trende iz globalnega okolja, ki nekatere parametre iz notranjega okolja podjetij, kot sta zavzetost zaposlenih in org. kultura, izpostavljajo kot temeljne predpogoje poslovne uspešnosti! Nerazveseljivi podatki o stopnji zavzetosti zaposlenih v svetu (13%) ter nizek delež konstruktivnih vedenj zaposlenih, so zadnja leta povzročili, da se je fokus pozornosti podjetij močno preusmeril v analizo notranjega okolja in vzrokov za nizko motiviranost zaposlenih.

Družba Dialogos ima danes že bazo 55 slovenskih podjetij s preko 24.000 zaposlenimi, ki omogoča vzporednice v slovenskem in mednarodnem okolju in zagotavlja naročnikom prepotrebno primerjalno analitično podlago za kakovostne programe sprememb v ravnanju z zaposlenimi, pri motiviranju in razvoju človeškega kapitala. Brane Gruban, Dialogos:

Slika v slovenskem poslovnem okolju ni razveseljiva; na enega zavzetega sodelavca najdemo enega aktivno nezavzetega, kar pomeni, da bomo težko sledili globalnim izzivom glede produktivnosti. Po prvih ocenah to stane slovensko ekonomijo blizu 400 mio Eur letno, zato morata prav zavzetost in konstruktivna org. kultura (namesto pasivno ali agresivno obrambne, kjer dominirajo vedenja kot sta Izogibanje in Nasprotovanje) postati dominantni temi slovenskega managementa!

Družba Valicon intenzivno vlaga v razvoj tehnologij in tudi metodologij na področju trženja, ki bodo spremenile tudi področje merjenja in upravljanja notranjega okolja organizacij. Matjaž Robinšak, Valicon:

“Digitalizacija je na področju trženja vedno bolj uveljavljena in relevantnost tako rekoč realno časovnega odziva strank postaja realnost. Ne vidim razloga, zakaj tudi na področju notranjega okolja organizacij temu ne bi bilo tako. Izkušnje, znanje in tehnologije, ki jih imamo na voljo ob tem partnerstvu, nam odpirajo nove možnosti pri podpori upravljanja človeškega kapitala.”

Združitev moči vodilne raziskovalne hiše v Sloveniji in vodilnega podjetja za uglaševanje notranjega okolja organizacij na izzive globalnega sveta, zdaj omogoča organizacijam prepotrebne analitične podlage za razvoj praks upravljanja človeškega kapitala. Ta je pomemben del ti. neopredemetenega premoženja podjetij, ki po globalnih ocenah predstavlja tudi že do 85% tržne vrednosti organizacij. Prvi skupni projekti so stekli in pričakujemo, da bo interes slovenskih podjetij primerljiv z odzivom po svetu, kjer je zavzetost že vsaj pet let trend št. 1 na kadrovskem področju, org. kultura pa je bila celo razglašena za globalni izziv leta. Poleg tega že danes gledamo v prihodnost in pripravljamo rešitve, ki bodo soustvarjale trende in pristope v sodobnih delovnih okoljih, v katerih so že danes prisotne mlajše generacije zaposlenih z drugačnimi pričakovanji in potrebami.