Podatek o stopnji odpiranja sporočil ni dovolj, merite tudi stopnje klikov

Objavil/-a Valicon,

Vsaj eden od treh uporabnikov, ki odpre sporočilo, bo po podatkih IBM Marketing Cloud primerjalnega poročila tudi kliknil na povezavo znotraj njega. To priložnost moramo čim bolje izkoristiti, poleg prodaje pa uporabnika skušati pritegniti tudi k ostalim aktivnostim. Pri tem nam je v veliko pomoč lahko stopnja klikov (CTR-click through rate), ki nam na podlagi prejemnikovih odzivov znotraj sporočila, več pove o njegovih interesih in preferencah. To nam lahko močno olajša nadaljnjo komunikacijo s (potencialnimi) strankami, po drugi strani pa je stopnja odzivov sporočil odličen pokazatelja tega, kako uspešni smo pri oblikovanju vsebine naših sporočil. Za lažjo oceno v nadaljevanju najdete tudi podatke o stopnjah klikov sporočil 750 podjetij oziroma 3000 znamk iz različnih držav, panog in regij.

Evropsko povprečje klikov v e-sporočilih znaša 3,7%

Avstralske oziroma novozelandske znamke imajo najvišje povprečje klikov (5,1%), obenem pa tudi najvišji odstotek med najboljšimi pošiljatelji e-sporočil (15,8%). Po drugi strani pa imajo med najslabše uvrščenimi znamkami tudi najnižji odstotek klikov, oziroma si z 0,1% stopnjo klikov mesto delijo z Bližnjim Vzhodom in Severno AfrikoEvropa ima v povprečju stopnjo klikov 3,7%, med najboljšimi znamkami pa 10,6%.


Dober vsebinski marketing in akcijsko orientiran pristop se odražata v večji stopnji klikov

Tudi med panogami lahko opazimo precejšnje razlike glede na stopnjo klikov. Najuspešnejše so tu znamke iz področja računalniške strojne opreme in telekomunikacij, ter neprofitne oziroma vladne organizacije, ki imajo visoke odstotke tako pri povprečju in mediani kot zgornjem kvartilu. To je najverjetneje potrdilo uspešnosti vsebinskega marketinga pri programski strojni opremi in akcijsko orientiranega pristopa sporočanja pri nevladnih in javnih organizacijah. Šolstvo zaseda med najuspešnejšimi pošiljatelji drugo mesto (13, 1%), prav tako pa ima tudi visoko povprečje (4,3%) glede na stopnjo klikov. Programska oprema in spletne storitve, ter nastanitvene oziroma potovalne agencije in storitve imajo na tem področju najslabše rezultate glede na srednje vrednosti,  od vseh najslabše rezultate  pa najdemo pri avtomobilizmu oziroma transportu, finančnem sektorju, ter zavarovalništvu.Višjo stopnjo klikov transakcijskih sporočil izkoristite za cross/up sell

Podobno kot pri stopnji odpiranja sporočil, so tudi pri stopnji klikov bolj uspešna transakcijska sporočila. Srednja vrednost pri transakcijskih sporočilih je natanko trikrat višja kot pri netransakcijskih sporočilih, obstajajo pa tudi velike razlike med najboljšimi in najslabšimi znamkami pri transakcijskih sporočilih, kar nam kaže, da lahko z dodano vrednostjo transakcijskih sporočil dosežemo večjo vpletenost in aktivnost, kot je na primer nakup podobnih ali povezanih produktov in storitev. V teh sporočilih lahko svoje stranke spodbujate, da si ogledajo povezane produkte, ocenijo njihove nakupe, jih povabite, da se včlanijo v vaš klub lojalnosti ali druge oblike uporabniških programov, ali pa jim ponudite dodatne informacije v obliki povezave na vašo spletno stran, posnetkov in podobno.


Poleg popustov, pozornost v sporočilih najbolj pritegnejo vizualni elementi

Seveda moramo tudi pri oblikovanju sporočil slediti osnovnim principom komuniciranja na spletu in sporočila narediti jasna, z očitnim pozivom k akciji, brez motečih elementov in seveda če je le možno dodati popestritev v obliki vizualnih elementov. Priporoča se tudi uporaba poenotenih gumbov na spletnih straneh in v e-mail sporočilih, saj naj bi to zaradi večje jasnosti med uporabniki povečalo stopnjo klikov. Kljub vsemu pa očitno še vedno najbolje delujejo povezave, ki vsebujejo informacije o popustih. Pri oblikovanju sporočil si lahko pomagamo tudi z orodji kot so »heat maps«, smiselno pa je tudi, da sami testiramo kaj najbolje deluje pri naših strankah.


S stopnjo klikov v odprtih sporočilih lahko merite aktivnosti uporabnikov še bolj natančno

Še bolj natančna metrika od stopnje klikov, ki jo lahko uporabimo za merjenje učinkovitosti vsebine naših sporočil, je stopnja klikov glede na odprta sporočila, saj gre za združitev stopnje odpiranja sporočil in stopnje klikov. Pove nam kako učinkovita je bila naša akcija zgolj med tistimi uporabniki, ki so odprli sporočilo, ne le glede na vsa dostavljena sporočila, lahko pa jo uporabimo tudi za ugotavljanje uspešnosti posameznih vrst povezav, saj lahko primerjamo dejanske povezave v naši sporočilih in ne zgolj primerjamo povprečja.

Evropske države imajo v povprečju najvišjo stopnjo klikov glede na odprta sporočila po regijah s 14,6%-14,8%, evropske znamke (brez VB) pa se uvrščajo najvišje tudi  med najboljšimi pošiljatelji, saj dosegajo kar 32,7% stopnjo klikov glede na odprta sporočila.Tudi  kliki med odprtimi sporočili kažejo, da najboljšo vsebino ponujajo neprofitne in javne organizacije

Neprofitne in javne organizacije imajo najboljše povprečne (19,4%) in srednje vrednosti (17,5%) prav tako pa so najuspešnejše med podjetji, ki dosegajo najboljše rezultate pri stopnji klikov odprtih sporočil. Podjetja na področju računalniške strojne opreme in telekomunikacij se podobno tudi tu uvrščajo visoko. Najmanj uspešna pa so podjetja s področja programske opreme in spletnih storitev, ter nastanitvene oziroma potovalne agencije in storitve, s povprečnimi vrednostmi 9,2% in 10,1%.


V času, ko so poštni nabiralniki vaših strank nabolj obremenjeni, razmislte o personalizaciji

Pri klikih se še posebej pozna razlika glede na čas pošiljanja, saj so razlike med prazničnim obdobjem in ostalimi obdobji še višje kot pri stopnji odiranja sporočil. Kljub temu pa so razlike glede na sezono precej majhne pri klikih v sporočilih, ki so že bila odprta. Za povečanje klikov v prazničnem času bi morala podjetja, razmisliti o personalizaciji oziroma prilagajanju glede na interese prejemnikov.

Stopnja klikov in stopnja klikov odprtih sporočil, sta lahko izredno uporabni orodji, pri merjenju uspešnosti, poleg tega pa nam, če ju znamo pravilno uporabiti, lahko zelo pomagata pri doseganju boljših rezultatov. Podatek o interesih naših strank, ki ga pridobimo s tema metrikama nam omogoča, da naredimo sporočila bolj relevantna in posledično še povečamo število klikov. Kljub vsemu pa ti dve metriki ne moreta nadomestiti drugih indikatorjev uspešnosti kot so konverzija, prihodki ali vrednosti naročil.