V nedeljo bo napeto do zadnjega oddanega glasu

Objavil/-a Valicon,

Kot kaže Valiconova raziskava na vzorcu več kot 2.000 anketirancev, bo udeležba na referendumu v nedeljo vsaj 35-odstotna, rezultat pa je tako izenačen, da je nemogoče napovedati zmagovalca. Rezultat bo tako odločen na sam dan referenduma, odločili pa ga bodo tisti volivci, ki danes še niso povsem prepričani, ali se bodo referenduma sploh udeležili, in tisti, ki se bodo opredelili zadnji hip.

Višja volilna udeležba, izenačen rezultat

Valiconova spletna anketa na vzorcu n = 2.264 kaže, da je rezultat »ZA« in »PROTI« med tistimi, ki trdijo, da bodo zagotovo odšli na volitve, poravnan skoraj do decimalke natančno. Dobrih 5 % jih pri tem še ne ve, kako bi glasovali, dobrih 6 % pa na to vprašanje ni želelo odgovoriti. Takšnih, ki trdijo, da se bodo zagotovo udeležili referenduma, je sicer 37,4 %. Tem se utegne na referendumu pridružiti še 13,2 % tistih, ki danes menijo, da je zelo verjetno, da se bodo referenduma udeležili. Če bi torej prišli tudi vsi ti, bi bila udeležba kar 50-odstotna, kar bi bil najbolj obiskan referendum po tistem iz leta 2003, ko smo glasovali o vstopu v EU in NATO (takrat je bila udeležba 60-odstotna). Med temi, ki svojo udeležbo opisujejo kot zelo verjetno, je sicer razmerje med »ZA« in »PROTI« nekoliko bolj v prid prvi opciji, in sicer 45 % proti 35 %, toda več kot 10 % je še neopredeljenih, medtem ko jih nekaj več kot 8 % na to vprašanje ne želi odgovoriti.

Napoved

Na podlagi naših izkušenj z nekaterimi podobnimi primeri iz preteklosti smo z upoštevanjem udeležbe in rezultata na podobnem referendumu leta 2012 (Družinski zakonik) prišli do sledeče napovedi. V nedeljo se bo po naši oceni referenduma zagotovo udeležilo vsaj 35 % volilnih upravičencev, rezultat pa je tako izenačen, da je nemogoče napovedati, katerih glasov bo več. Čeprav je vzorec Valiconove meritve bistveno večji kot pri večini tovrstnih anket, je razlika tako majhna, da tudi na tako velikem vzorcu ni statistično značilna. Kakšen bo torej rezultat, bo zares znano šele v nedeljo, lahko pa se zgodi, da tudi kakšen dan kasneje.

Jasno je le to, da bo udeležba nekoliko višja, kot je bila leta 2012 (takrat dobrih 30 %), da bo rezultat bistveno bolj izenačen, kot je bil takrat, ter da bo končna odločitev odvisna od tega, koliko volivcev se bo – poleg tistih, ki so že danes trdno odločeni, da gredo v nedeljo na referendum – odločilo za udeležbo in za glasovanje na sam dan referenduma.

Kot vsakič do sedaj, ko so bili rezultati tako izenačeni, bomo v Valiconu po referendumu pripravili t. i. migracijsko analizo (migration poll), ki bo pojasnila, kaj se je (bo) v nedeljo zares zgodilo.

Podatki o raziskavi

Volilna napoved temelji na spletni anketi, izvedeni 17. in 18. decembra 2015. Vzorec ankete je reprezentativen za slovensko populacijo od 18 do 75 let po spolu in starosti (kombinacija starostnih razredov s spolom), regiji ter izobrazbi. Vzorec je dodatno utežen glede na strankarske preference (volitve v DZ 2014) ter glede na deklarirano udeležbo na referendumu o družinskem zakoniku leta 2012. Velikost vzorca je n = 2.264.

V družbi Valicon že od leta 2005 uporabljamo spletno anketiranje kot eno od metod zbiranja podatkov v trženjskih in mnenjskih raziskavah. Leta 2008 smo spletno anketiranje prvič uporabili tudi za zelo natančno napoved volilnega izida volitev v državni zbor, vendar smo takrat rezultate nadzirali še s pomočjo telefonske ankete. Od leta 2011 vse tovrstne raziskave temeljijo izključno na uporabi spletnega anketiranja, ki ga izvajamo v okviru spletnega panela Jazvem.si, ki šteje že več kot 20.000 članov.

Več informacij:
Valicon d.o.o.
Kopitarjeva 2, Ljubljana
T. 01/ 420 49 00, 01/ 420 49 53 (Andraž Zorko, partner)
F. 01/ 420 49 60
E. [email protected]
W. www.valicon.net

Sporočilo za javnost