IBM Marketing Cloud

Najbolje rješenje za automatizaciju procesa u marketingu.

Više Pogledaj sadržaj

IBM Marketing Cloud je platforma koja omogućava masovnu individualiziranu komunikaciju, što predstavlja odmak od klasične prodaje i konkurencije.

Individualizirana prodaja omogućava povećanje lojalnosti i zadovoljstva potrošača, povećanje suradnje sa potrošačima te prilagodbu postojeće ponude za potrebe određenog potrošača, što povećava postotak zaključenih poslova.

IBM Marketing Cloud automatizira prodajni proces povezujući vaše najvažnije kanale, uređaje, aplikacije i sisteme. Cijelo rješenje je u cloud-u, stoga je implementacija brza i jednostavna, a sve rezultate i analize pratite putem jednostavnog korisničkog interfejsa.

Šta IBM Marketing Cloud odvaja od konkurencije jeste mogućnost integracije sa ostalim alatima u cloud-u i razmjena podataka o ponašanju potrošača. IBM Marketing cloud se može povezati sa CRM aplikacijama, podaci o ponašanju potrošača se mogu uvesti u analitičke alata, gdje se povežu sa ostalim podacima te se mogu koristiti u prediktivnoj analitici (kao što je predikcija odlazaka klijenata, market basket analiza, itd.). Rezultati analize se zatim ponovno prenesu u IBM Marketing Cloud gdje su na raspolaganju za dalju  obradu.

Više informacija

Email
Pozicija
Kompanija

Profil rješenja

StupMarketing Analitika i Automatizacija > Sva rješenja
OdjeljenjeStatistika i prediktivna analitika > Sve sekcije
IndustrijeTelekominikacije, Finansije, Energetika, Maloprodaja, Trajna dobra, FMCG/Robe široke potrošnje, Zdravstvo i farmacija, Turizam, Mediji, Oglašavanje i agencije, E-commerce, Javni sektor i nevladine organizacije, Automotive
Tržišteb2c, b2b