Sve više raste zabrinutost građana za ekonomske posljedice pandemije korona virusa

Published by Valicon on

Pored jasno smanjene generalne zabrinutosti za širenje korona virusa u BiH sve više građana počinje razmišljati o ekonomskim posljedicama koje će uslijediti, pokazuju mjerenja trećeg vala sprovedena sredinom aprila. Restriktivne mjere nailaze na sve manju podršku, gdje raste procenat onih koji smatraju da su restriktivne mjere prestroge.

 

U sklopu ispitivanja uticaja pandemije korona virusa na građanke i građane Bosne i Hercegovine kompanija Valicon je u prethodnom periodu provela kontinuirano praćenje te saznala u kojoj mjeri su građani i dalje zabrinuti oko trenutne situacije, za šta najviše strahuju te kako gledaju na restriktivne mjere kriznih štabova koje su sada već prisutne određeni period u oba entiteta. Istraživanja su provedena putem Valicon online panela JaZnam.ba na reprezentativnim uzorcima za BiH (n=500-650 po valu) online populacije.

Zabrinutost za ekonomiju sve prisutnija među građanima BiH

Kada se porede rezultati od kraja marta pa do sredine aprila očigledan je pad u zabrinutosti građana BiH po pitanju širenja korona virusa. Pa tako, krajem marta, u periodu svakodnevnog rasta broja novozaraženih i uvođenja dodanih, restriktivnih mjera (policijski sat, obavezno nošenje maski), zabrinutost je bila na jako visokom nivou  (90% građana BiH je bilo zabrinuto ili jako zabrinuto). Ipak, sa sve manjim brojem novozaraženih, većim brojem oporavljenih i najavama kriznih   štabova o ukidanju određenih restriktivnih mjera, kod populacije dolazi do značajnog smanjenja opšte zabrinutosti oko korone virusa. Međutim, zabrinutost je i dalje visoka. Rezultati, mjereni sredinom aprila, pokazuju da je tri četvrtine građana ili 76% jako zabirnuto ili zabrinuto dok svaki četvrti građanin BiH ne osjeća zabrinutost.

 

 

Zabrinutost za porodicu je i dalje briga koja najviše zaokuplja pažnju građana BiH. Rezultati u sve tri vremenske tačke pokazuju da preko 70% populacije strahuje da će se neko od njihovih najbližih članova porodice zaraziti korona virusom. Zabrinutost oko samog trajanja trenutne situacije je također prisutna.

Ipak, zabrinutost za ekonomiju i ekonomske posljedice koje će uslijediti pokazuje najveći rast kroz vrijeme. Pa tako, krajem marta, nešto više od 40% populacije je izrazilo zabrinutost za ekonomiju dok je u posljednjoj mjerenoj vremenskoj tački (sredina aprila) taj procenat porastao na gotovo 60%. Očigledan ja porast zabrinutosti za ekonomiju među populacijom i gotovo sigurno će taj procenat još rasti kako se pandemija bude smirivala, a ekonomske posljedice pandemije budu sve izraženije.

Mogli bi se reći da se dobijeni rezultati na BiH populaciji uklapaju u fenomen “ekonomske anksioznosti” koji u posljednjim istraživanjima opisuju ekonomski i sociološki analitičari, a on se odnosi na manifestirano ponašanje poslodavaca i građana u različitim ekonomskim aktivnostima, kao i u osjećaju zabrinutosti za ekonomske posljedice širenja korona virusa.

Nalazi većine istraživanja, sprovedenih u različitim zemljama Europe i SAD-a, saglasni su u tome da je izvjesno očekivan opšti rast stope nezaposlenosti, te ni BiH ne zaostaje za tim predviđanjima. Zabrinutost za radno mjesto i ekonomske posljedice osjetno je u porastu među građanima oba entiteta, a dalji smjer kretanja ovog indikatora zavisiće od efikasnosti i sveobuhvatnosti implementacije predloženih mjera za suzbijanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa.

Rast nezadovoljstva građana BiH sa restriktivnim mjerama

Iako i dalje većina građana BiH smatra da su donesene mjere nadležnih institucija poduzete za kontrolu širenja virusa primjerene situaciji, uočljiv je rast broja građana koji smatraju da su te mjere prestroge. Kada se posmatraju sve tri vremenske tačke, većina (nešto više od 60%) građana BiH smatra da su te mjere primjerene. Jasno je uočljiv pad broja onih koji smatraju da su te mjere preblage dok istovremeno dolazi do značajnog porasta broja građana koji smatraju da su mjere prestroge, 9% u prvoj vremenskoj tački (kraj marta) naspram 23% u trećoj vremenskoj tački (sredina aprila).

 

 

Jasno je da je sve veće neslaganje građana sa restriktivnim mjerama koje su na snazi što oslikava već ranije u psihološkoj literaturi opisane posljedice samoizolacije i fizičkog distanciranja na ljude koje se ogleda kroz povišen nivo nezadovoljstva i frustracije, te naglašenu potrebu za doživljajem slobode. Ipak, oba entiteta su već najavila određeno ublažavanje restriktivnih mjera mjera ukoliko se nastavi trend opadanja broja zaraženih u BIH. To će se naročito odnositi na građane mlađe od 18 godina kao i građane treće životne dobi koji su i najviše pogođeni trenutnim restriktivnim mjerama.

Optimizam sve prisutniji kod građana po pitanju širenja korona virusa

Kada je u pitanju pogled na situaciju po pitanju širenja korona virusa građani BiH su puno optimističniji za razliku od perioda krajem marta. Krajem marta, kada je rađeno prvo mjerenje, 57% građana je smatralo da trenutna situacija ide na lošije dok je broj takvih građana sada značajno manji. Pa tako, sredinom aprila, kada je rađeno ponovno mjerenje, rezultati pokazuju da gotovo tri četvrtine građana smatra da se trenutna situacija poboljšava dok svaki četvrti građanin je i dalje pesimistačan. Rezultati su konzistentni sa prethodno navedenim rezultatima oko smanjenja zabrinutosti u vezi širenja korona virusa u BiH.

Dobijeni rezultati se mogu objasniti činjenicom da je u prethodnom periodu sve manji broj novozaraženih pojedinaca, manji broj smrtnih slučajeva te je sve veći broj oporavljenih. Čini se da se trenutna opšta epidemiološka slika popravlja što doprinosi rastu optimizma i uvjerenja građana BiH da je moguće adaptirati se na novonastalu epidemiološku situaciju.

 

 

Kompanija Valicon će i u narednom periodu nastaviti pratiti mišljenja i stavove građana BiH po pitanju trenutne situacije u vezi korona virusa. Ukoliko želite biti dio istraživanja i dati svoje mišljenje o trenutnoj situaciji priključite se besplatno na Valicon online panel jaZnam.ba. U međuvremenu, važno je slijediti upute nadležnih tijela i ponašati se odgovorno prema sebi i drugima.

#

Navođenje izvora

Pri navođenju izvora molimo navedite (preporučeni oblik navođenja izvora):

»Izvor: Istraživanje javnog mnijenja, online reprezentativna anketa na uzorku n=500-650 po valu, 18-65, u periodu mart-april 2020, Valicon.«

Metodološki podaci

Istraživanje je provedenu u okviru Valicon online panela jaZnam.ba. Rezultati su reprezentativni za bosanskohercegovačku internet populaciju od 18 do 65 godina, prema dobi, spolu, starosti, obrazovanju i regiji s obzirom na tip naselja.

Vrijeme anketiranja:

26.3.- 29.3. 2020. n=525
08.04. – 10.04. 2020. n= 673
14.04. – 17.04.2020. n=522

O Valicon panelu Jaznam.ba

Valicon ima svoje panele širom jugoistočne Evrope, a prvi online panel pokrenut je prije više od 10 godina.  Svim panelima centralno upravlja profesionalni panel tim koji se brine o sigurnosti i kontroli regrutacije, kvalitete i zadovoljstva panelista. Valicon panel omogućava: vrlo pouzdane i brze odgovore, dobar odziv, te reprezentativan uzorak za internet populaciju.

Trenutno na nivou regije Valicon paneli imaju preko 130.000 registrovanih korisnika, a čiji broj konstantno raste. Regrutacija u panel se vrši putem višestrukih izvora, a besplatna prijava je moguća putem https://www.jaznam.ba/#register

O kompaniji Valicon

Valicon je jedna od vodećih kompanija za tržišno savjetovanje i istraživanje javnog mnijenja u jugoistočnoj Evropi. Valicon je specijaliziran za mala tržišta, prilagođena rješenja, naprednu metodologiju i detaljni uvid u klijentovo područje aktivnosti. Osnovna djelatnost kompanije je marketinško savjetovanje na temelju marketinških istraživanja. Valicon nudi svojim klijentima usluge na cijelom Zapadnom Balkanu i putem odabranih partnera u drugim evropskim zemljama.

Više informacija:

Valicon d.o.o., Trampina 2/2, Sarajevo
T: 387 33 258 655
E: [email protected]
Web: www.valicon.net