Isplanirajte svoju narednu kampanju na osnovu ekstenzivnih znanja o prednostima i manama vaših prethodnih kampanja.

Upoznajte svoje snage i slabosti, kao i snage i slabosti svoje konkurencije.

Više Pogledaj sadržaj

Ad.Diagnosticon vam može pomoći da saznate:

  • da li vaše oglašavanje postiže adekvatan učinak u smislu racionalnih, emocionalnih i bihevioralnih komponenti
  • da li postiže bolji učinak od konkurencije
  • kako su potrošači reagovali na kampanju
  • da li je njihovo iskustvo bilo zasnovano na  ključnim indikatorima efikasnosti oglašavanja

Ad.Diagnosticon je standardizirani kvantitativni istraživački alat koji daje kvalitativne uvide u ključne kriterije efikasnosti oglašavanja – racionalne, emocionalne i bihevioralne komponente, vidljivost brenda, usklađenost oglasa sa brendom i kategorijom, kao i u samu izvedbu oglasa, sa mogućnošću nadogradnje u smislu efekta na imidž brenda – što su sve komponente koje vam mogu pomoći da razumijete učinak svog oglasa.

Ad.Diagnosticon je zasnovan na psihologiji emocija, psihologiji opažanja i novijim neuromarketinškim saznanjima koja vam mogu pomoći da razumijete svoje i snage i slabosti svoje konkurencije.

Ad.Diagnosticon omogućava benchmark za ključne indikatore uspješnosti koji je zasnovan na preko 220 izmjerenih oglasa u Sloveniji i regionu. Kriteriji za poređenje (benchmark) se određuju u saradnji sa vama na jednom ili više nivoa kao što su geografska lokacija, najbolji izmjereni oglas itd.

Više informacija

Email
Pozicija
Kompanija

Profil rješenja

StubIstraživanja tržišta > Sva rješenja
SekcijaMenadžment iskustva > Sve sekcije
IndustrijeTelekominikacije, Finansije, Maloprodaja, Trajna dobra, FMCG/Robe široke potrošnje, Zdravstvo i farmacija
Tržišteb2c