All Finance Banke

Dubinski uvid u dinamiku bankarskog tržišta

Više Pogledaj sadržaj

All Finance Banke je višenamjensko rješenje, koje se temelji na kontinuiranom praćenju klijenata banaka.

Rješenje nudi uvid u:

 1. Strukturne trendove i trenutno stanje u polju bankarskih operacija sa fizičkim osobama;
 2. Opseg transfera i pravaca promjena na mikro nivou (trendovi promjena glavne banke);
 3. Lojalnost klijenata, potencijalni odlasci i potencijal za akviziciju novih klijenata;
 4. Korištenje bankarskih proizvoda i njihov potencijal;
 5. Kupovni put pri promjeni banke sa razlozima za promjenu i čimbenicima za konačnu odluku po pitanju banke;
 6. Usporedba korisničkog iskustva modernih bankarskih kanala.

Provjereni indikatori i redovna ažuriranja

All Finance uključuje opšte prihvaćene indikatore, koji omogućavaju praćenje promjena snage bankarskih brandova na tržištu. Ovi indikatori su: BSI (Brand Strength Index) u piramidalnom prikazu, NPS (Net Promoter Score), povjerenje u banke, segmenti lojalnosti.

All Finance izvor podataka

Temelji se na velikom uzorku klijenata banaka, čak i do 10.000. Anketno prikupljanje podataka putem inovativne platforme, gdje su stvarne osobe promatrane u realnom vremenu. Valiconov sistem automatski detektira promjene i aktivira dodatna pitanja (npr. kupovni put pri promjeni glavne banke).

Zbog velikog uzorka:

 • Omogućava dodatni uvid u manje ciljne skupine (također korisno za banke sa tržišnim udjelom ispod 5%);
 • Nudi uvid u mikro ciljne skupine, npr. klijente, koji su otišli iz ciljne banke, u potencijalne odlaske ili one koji su nelojalni ciljnoj banci, itd.;
 • Može opisati druge ciljne grupe, koje su relevantne za razvoj bankarskih usluga i proizvoda ili tržišno zanimljive segmente.

Još jedna prednost All Finance je detekcija i mjerenje stvarnih prelazaka osoba koje mijenjaju banku, a ne hipotetske situacije.

All Finance Banke je dostupan na slijedećim tržištima:

 • Slovenija (od 2014)
 • Hrvatska (od 2016)
 • BiH (od 2016)
 • Srbija (od 2017)

Više informacija

Email
Pozicija
Kompanija

Profil rješenja

StubIstraživanja tržišta > Sva rješenja
SekcijaUvid > Sve sekcije
IndustrijeFinansije
Tržišteb2c