Shoppers mind izvještaj 2022: BIH prati trendove e-commerce tržišta u regiji

Published by Valicon on

Prema rezultatima istraživanja iz decembra 2022. godine polovina online populacije u BIH kupuje u web trgovinama barem jednom mjesečno, te ne zaostaje u usporedbi sa regijom. Populacija u srednjoj životnoj dobi su najčešći online kupci, dok nešto mlađa populacija predstavlja značajan potencijal u budućnosti.

Shoppers mind istraživanje predstavlja standardizirani pristup za mjerenje iskustva pri online kupovini iz perspektive krajnjeg korisnika. Glavni pokazatelji koje nudi ovo nezavisno, sveobuhvatno istraživanje uključuje detaljno razumijevanje online kupovine i kupovnog puta, i to kroz dubinsku analizu online potrošača, korisničko iskustvo s online trgovinama (općenito, u kategoriji), kupovno ponašanje i donošenje odluka o online kupovini. Kompanija Valicon Shoppers mind istraživanje provodi u Adriatic regiji već 10 godina, dok je u Bosni i Hercegovini prvo istraživanje, u saradnji sa Market makers-ima, provedeno u 2018. godini.

Kompanija Valicon je u decembru 2022. godine sprovela kratko istraživanje koje služi kao benchmark za mjerenje i praćenje stanja u e-commerce industriji u BiH iz perspektive online kupaca, sprovedeno na reprezentativnom uzorku od n=572, online kupaca, te daje kratki pregled trenutnog stanja e-commerce industrije u BiH, a nekih od glavnih nalaza donosimo u nastavku.

Hrvatska prednjači u regiji kada je u pitanju učestalost online kupovine

Među online populacijom u BiH, a prema rezultatima istraživanja velika većina online populacije kupuje putem interneta. Kada pogledamo detaljnije podatke polovina online kupaca u BiH kupuje intezivnije odnosno na mjesečnom nivou, dok njih ostatak kupuje redovno (barem jednom u tri mjeseca) ili povremeno (jednom u pola godine ili rjeđe).

BiH online kupci se po učestalosti online kupovine ne razlikuju značajno od stanovnika susjednih zemalja. Iako je u Hrvatskoj učestalost kupovine nešto veća u odnosu na ostale zemlje, ipak zaključuje se da su zemlje regiona podjednako otvorene ka online kupovini (bitno je uzeti u obzir i internet penetraciju i platežnu moć populacije pojedinih zemalja). 

Generacije X i Z su najčešći online kupci u BiH, a najviše se kupuje modni asortiman i elektronika

Kada se usmjerimo na BiH online kupce, vidljivo je da je populacija u aktivnoj životnoj dobi (30-50 godina) ona koja najviše bira da kupuje online. Mladi u svojim dvadesetim (generacija Z), u usporedbi sa ostalima, trenutno nešto rjeđe kupuju online, ali se u budućnosti očekuje značajan porast online kupovine unutar ovog segmenta u skladu i sa porastom njihove platežne moći. S druge strane starija populacija, tzv. baby boomers generacija je ipak odana tradicionalnom načinu kupovine, iako to nije slučaj u regiji, gdje je primijećen porast online kupovine kod ove populacije.

Struktura online kupovine domaćih online kupaca ne razlikuje se značajno u odnosu na regiju i očekivano najveći udio zabilježen je u segmentu mode (30%), elektronike (22%), ljepota i zdravlje (19%) te dom i vrt (15%). Slično je i kada pogledamo udio različitih segmenata s obzirom na vrijednost kupovine: elektronika zauzima 33%, moda 18%, a dom i vrt 15% vrijednosti, dok ljepota i zdravlje nosi 8% udjela svih vrijednosti obavljene kupovine. Zanimljivo je da narudžba gotove hrane predstavlja 3% od svih online kupovina obavljenih tokom decembra 2022. godine, ali s obzirom na sve veću popularnost tzv. quick E-commerce (online kupovina gdje kupac očekuje dostavu naručenog proizvoda unutar jednog sata od narudžbe) očekuje se značajan rast u bliskoj budućnosti.

Ovo su samo neki od osnovnih pokazatelja dok detaljni uvidi u navike, ponašanje, kupovni put i segmente online kupaca će biti dostupni uskoro. Naime, novi Shoppers mind 2023. za koji istraživanje provodi kompanija Valicon zajedno sa Market makers-ima i E-comm asocijacijom, pružit će detaljan i sveobuhvatan uvid u online kupovinu u BiH. Pored toga, predstavit će se usporedna analiza stanja u odnosu na zemlje regije, te očekivane trendove. Trenutno je u toku prikupljanje podataka koji će se odnositi na prvi kvartal tekuće godine, metodom CAWI (online), putem Valicon online panela JaZnam.ba, na uzorku od preko n=3000 internet korisnika. Prvi rezultati ovog sveobuhvatnog istraživanja će biti predstavljeni 16. marta 2023. na Let’s do eCommerce konferenciji, a nakon toga i detaljni izvještaji.

 

###

Metodološki podaci

Istraživanje je provedenu u okviru Valicon online panela jaZnam.ba, jazVem.si, jaZnam.hr te jaZnam.rs. Rezultati su reprezentativni za internet populaciju od 18 do 65 godina, prema dobi, spolu, starosti, obrazovanju i regiji s obzirom na tip naselja.

Vrijeme anketiranja: decembar 2022., n=572 ispitanika u BiH

O Valicon panelu Jaznam.ba

Valicon ima svoje panele širom jugoistočne Evrope, a prvi online panel pokrenut je prije više od 10 godina. Svim panelima centralno upravlja profesionalni panel tim koji se brine o sigurnosti i kontroli regrutacije, kvalitete i zadovoljstva panelista. Valicon panel omogućava: vrlo pouzdane i brze odgovore, dobar odziv, te reprezentativan uzorak za internet populaciju.

Trenutno na nivou regije Valicon paneli imaju preko 130.000 registrovanih korisnika, a čiji broj konstantno raste. Regrutacija u panel se vrši putem višestrukih izvora, a besplatna prijava je moguća putem https://www.jaznam.ba/#register

O kompaniji Valicon

Valicon je jedna od vodećih kompanija za tržišno savjetovanje i istraživanje javnog mnijenja u jugoistočnoj Evropi. Valicon je specijaliziran za mala tržišta, prilagođena rješenja, naprednu metodologiju i detaljni uvid u klijentovo područje aktivnosti. Osnovna djelatnost kompanije je marketinško savjetovanje na temelju marketinških istraživanja. Valicon nudi svojim klijentima usluge na cijelom Zapadnom Balkanu i putem odabranih partnera u drugim evropskim zemljama.

 

Više informacija

Valicon d.o.o., Trampina 2/2, Sarajevo
T: 387 33 258 655
E: [email protected]
Web: www.valicon.net