Regionalno istraživanje: BH građani najmanje optimistični u regiji po pitanju širenja korona virusa

Published by Valicon on

Kompanija Valicon provela je regionalno istraživanje javnog mnijenja po pitanju pandemije korona virusa i otkrila između ostalog u kojoj državi vlada najveća zabrinutost, čega se građani najviše pribojavaju te gdje preventivne mjere vladajućih institucija nailaze na najveću podršku od strane građana. Istraživanje je provedeno putem Valicon online panela u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji te Srbiji na reprezentativnim uzorcima online populacije.

Prethodni mjeseci u Evropi i svijetu su obilježeni pandemijom korona virusa. Zemlje regiona¸, kao i većina evropskih zemalja, su pogođene ovim virusom. U ovoj situaciji, koja je nova i nepoznata, građani su u strahu te čine sve kako bi se najadekvatnije prilagodili. Vladajuće institucije zemalja regiona različitim preventivnim mjerama i različitim tempom uvođenja nastoje spriječiti dodatno širenje virusa.

Valicon, regionalna kompanija koja se bavi savjetovanjem i istraživanjem tržišta, je željela ispitati stvaran utjecaj ove situacije na građane Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije te Srbije te uvidjeti eventualne razlike među državama. Stoga je krajem marta provedena online anketa na reprezentativnim uzorcima online populacije zemalja regiona, veličina uzorka n=500-800 po državi. 

U Srbiji vlada najveća zabrinutost, u Sloveniji najmanje zabrinuti

Kada je u pitanju opšta zabrinutost o trenutnoj situaciji građani Srbije pokazuju najveću zabrinutost gdje se 90% njih osjeća tako – od toga je 55% donekle zabrinuto, a svaki treći (36%) građanin Srbije je jako zabrinut za trenutnu situaciju. S druge strane zabrinutost među građanima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije jeste visoka, ali ipak u značajno manjoj mjeri u odnosu na Srbiju. Pa tako, gotovo dvije trećine građana BiH, Hrvatske i Slovenije je umjereno zabrinuto dok je svaki četvrti građanin jako zabrinut. Pored toga, 15% građana Slovenije ne osjeća zabrinutost što je najveći postotak među navedenim zemljama.

 

Strah za vlastitu porodicu, bez obzira na zemlju je briga koja trenutno najviše zaokuplja pažnju građana regiona. Pa tako, čak 87% građana Srbije strahuje da bi se neko od njihovih najbližih mogao zaraziti korona virusom, dok je taj procenat nešto manji u Hrvatskoj (84%), Bosni i Hercegovini (82%) te Sloveniji (74%). Zabrinutost za vremensko trajanje pandemije je također jako zastupljena te ona najviše pogađa građane Slovenije (54%). 

Briga za ekonomiju i ekonomske posljedice pandemije korona virusa je prisutna gdje polovina ili gotovo polovina građana Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine razmišlja intezivno o ovoj temi. U Srbiji je taj procenat najmanji (30%) te svaki treći pojedinac u Srbiji razmišlja o posljedicama na ekonomiju koje će uslijediti. Briga za vlastito zdravlje je najprisutnija u Srbiji, a najmanje u Bosni i Hercegovini. Kada je u pitanju opšta zabrinutost procenti se ne razlikuju značajno po zemljama te svaki treći građanin u regiji osjeća opštu zabrinutost po pitanju trenutne situacije.

Briga i strah za vlastiti posao trenutno nije u fokusu građana regiona, ali za očekivati je da će ti procenti se povećavati kako pandemija sve više bude uticala na samu ekonomiju zemalja regiona.

Mjere nadležnih institucija uglavnom primjerene situaciji

Usljed pandemije korona virusa zemlje regiona su poduzele različite mjere za kontrolu širenja.  Pa tako je u Sloveniji prisutna zabrana javnog okupljanja te su zatvorene škole i vrtići i obustavljen je gradski saobraćaj. Poput Slovenije, Bosna i Hercegovina je uvela slične mjere te je dodatno uveden i policijski sat. Hrvatska još uvijek nije uvela policijski sat kao mjeru prevencije širenja virusa dok je Srbija “najekstremnija” po pitanju mjera prevencije gdje se čak razmatra i cjelodnevna zabrana kretanja za sve građane Srbije bez obzira na dobne skupine.

Kada je u pitanju javno mnijenje zemalja regiona, većina građana smatra da su mjere nadležnih institucija poduzete za kontrolu širenja virusa primjerene situaciji. Ipak, kada se porede rezultati među državama, jasno je da građani Slovenije u najvećoj mjeri smatraju da su te mjere preblage (39%) dok s druge strane značajan procenat građana Srbije smatra da su te mjere prestroge (15%).

 

Slična je situacija i sa mjerama nadležnih institucija u vezi sa sprečavanjem ekonomskih posljedica na stanovništvo i privredu. U Hrvatskoj nailazimo na najveću podršku mjerama svoje vlade gdje 61% građana smatra da su te mjere odgovarajuće, dok najmanju podršku ima vlada u BiH, gdje tek 41% građana smatra da su donesene mjere odgovarajuće, a 12% građana smatra da su te mjere neprimjerene. Vlade u Ljubljani i Beogradu imaju sličan postotak onih koji smatraju da su mjere primjerene – nešto više od 50%.

Hrvati najoptimističniji po pitanju trenutne situacije, bh građani najmanje optimistični

U pogledu trenutne situacije po pitanju daljeg širenja korona virusa građani zemalja regiona su podijeljenog mišljenja. Pa tako, građani Hrvatske pokazuju najveću dozu optimizma gdje dvije trećine smatra da situacija ide ka boljem. U Sloveniji je nešto veći procenat optimizma gdje 56% građana Slovenije vjeruje da se situacija poboljšava dok ostatak (44%) smatra suprotno. S druge strane, podjednak procenat građana Srbije vjeruje da trenutna situacija ide ka boljem, ali i da će se dodatno pogoršati.

 

Za razliku od svojih susjeda, građani Bosne i Hercegovine su najmanje optimistični u pogledu razvijanja trenutne situacije. Pa tako 43% njih smatra da trenutna situacija ide na bolje dok ipak većina (57%) nije optimistična i vjeruje da će se trenutna situacija dodatno pogoršati.

Ipak, kada je u pitanju vremensko trajanje trenutne situacije, građani Slovenije su ti koji imaju optimistične poglede i smatraju da će trenutna situacija u prosjeku trajati još 2 mjeseca (do kraja maja). Susjedna Hrvatska, ali i BiH i Srbija procjenjuju nešto duže trajanje trenutne situacije – približno tri mjeseca (do kraja juna).

Kompanija Valicon će i u narednom periodu nastaviti pratiti mišljenja i stavove građana BiH i zemalja regiona po pitanju trenutne situacije u vezi korona virusom. Ukoliko želite biti dio istraživanja i dati svoje mišljenje o trenutnoj situaciji priključite se besplatno na Valicon online panel jaZnam.ba. U međuvremenu, važno je slijediti upute nadležnih tijela i ponašati se odgovorno prema sebi i drugima.

Navođenje izvora

Pri navođenju izvora molimo navedite (preporučeni oblik navođenja izvora):

»Izvor: Istraživanje javnog mnijenja, online reprezentativna anketa na uzorku n=500-850 po državi, 18-65, u periodu 26-30. mart 2020, Valicon.«

###

Metodološki podaci

Istraživanje je provedenu u okviru Valicon online panela jaZnam.ba, jazVem.si, jaZnam.hr te jaZnam.rs. Rezultati su reprezentativni za internet populaciju od 18 do 65 godina, prema dobi, spolu, starosti, obrazovanju i regiji s obzirom na tip naselja.

Vrijeme anketiranja:

26.- 30.3. 2020. n=500-850 ispitanika po državi

O Valicon panelu Jaznam.ba

Valicon ima svoje panele širom jugoistočne Evrope, a prvi online panel pokrenut je prije više od 10 godina. Svim panelima centralno upravlja profesionalni panel tim koji se brine o sigurnosti i kontroli regrutacije, kvalitete i zadovoljstva panelista. Valicon panel omogućava: vrlo pouzdane i brze odgovore, dobar odziv, te reprezentativan uzorak za internet populaciju.

Trenutno na nivou regije Valicon paneli imaju preko 50 000 registrovanih korisnika, a čiji broj konstantno raste. Regrutacija u panel se vrši putem višestrukih izvora, a besplatna prijava je moguća putem https://www.jaznam.ba/#register

O kompaniji Valicon

Valicon je jedna od vodećih kompanija za tržišno savjetovanje i istraživanje javnog mnijenja u jugoistočnoj Evropi. Valicon je specijaliziran za mala tržišta, prilagođena rješenja, naprednu metodologiju i detaljni uvid u klijentovo područje aktivnosti. Osnovna djelatnost kompanije je marketinško savjetovanje na temelju marketinških istraživanja. Valicon nudi svojim klijentima usluge na cijelom Zapadnom Balkanu i putem odabranih partnera u drugim evropskim zemljama.

 

Više informacija

Valicon d.o.o., Trampina 2/2, Sarajevo
T: 387 33 258 655
E: [email protected]
Web: www.valicon.net