Pored velike zabrinutosti ipak većina građana BIH smatra da će trenutna situacija izazvana epidemijom korona virusa trajati najviše do kraja juna mjeseca

Published by Valicon on

Kompanija Valicon provela je istraživanje o životu bosanskohercegovačke populacije u vrijeme korona virusa  te saznala čega se ljudi najviše boje, u kojoj mjeri podržavaju trenutne mjere i kako doživljavaju trenutnu situaciju. Istraživanje je provedeno putem Valicon online panela JaZnam.ba na reprezentativnom uzorku (n=525) online populacije.

Bosna i Hercegovina se, kao i manje-više sve zemlje svijeta, suočava sa krizom koja pogađa sve njene stanovnike. Situacija u kojoj su se našli građani Bosne i Hercegovine nakon proglašenja epidemije svima je nova i nepoznata. Ipak, jasno je da se većina ljudi nastoji prilagoditi trenutnoj situaciji uprkos jasno prisutnom strahu. Vladajuće institucije su uvele različite restriktivne mjere u cilju prevencije širenja korona virusa,ograničeno kretanje, zatvorene škole, zabrana javnih okupljanja. Pored toga javnost je svakodnevno izložena različitim informacijama u vezi širenja korona virusa putem medija.

Valicon, regionalna kompanija koja se bavi savjetovanjem i istraživanjem tržišta je željela ispitati stvaran utjecaj ove situacije na građane BiH i na dosadašnji način života. Stoga je prethodnih dana provedena online anketa na reprezentativnom uzorku populacije 18-65 godina u BiH, veličina uzorka n=525.

Građani BiH najviše strahuju za svoju porodicu

Većina građana BiH pokazuje visoku zabrinutost u vezi širenja korona virusa – svaki četvrti građanin je jako zabrinut (28%), a dvije trećine (62%) su zabrinuti u određenoj mjeri. Populacija starija iznad 35 godina je značajno više zabrinuta u odnosu na mlađe generacije.

Glavni uzroci zabrinutosti su loš zdravstveni sistem, posljedice na ekonomiju koje će uslijediti, briga za vlastite roditelje koji spadaju u rizičnu grupu ali i neodgovorno ponašanje građana BiH oko datih smjernica za zaštitu zdravlja.

Građani prethodne dane  vezano za širenje korona virusa, doživljavaju brinući se za svoju porodicu, a dodatno ih zabrinjava da se ova situacija neće ubrzo završiti, te da će ostaviti posljedice na ekonomiju:

  • preko 80% građana BiH strahuje od mogućnosti da neko od njihove porodice bude zaražen korona virusom;
  • kod nešto manje od polovine građana postoji bojazan o vremenskom trajanju trenutne situacije (44%), i posljedicama koje će trenutna situacija imati na ekonomiju (43%);
  • više od trećine brine o vlastitom zdravlju (36%), te su općenito zabrinuti (35%);
  • svaki deseti građanin (13%) strahuje za svoj posao.

Kod starije populacije značajno su prisutnije brige o ekonomskim posljedicama koje će uslijediti dok su mlađi puno više opterećeni brigama za svoje radno mjesto, te za samo trajanje novonastale situacije.

Mjere vladajućih institucija primjerene i odgovarajuće

Kada su u pitanju trenutne mjere nadležnih institucija (predsjedništvo, vlade,…) u vezi sa sprečavanjem ekonomskih posljedica epidemije na stanovništvo i privredu, većina građana (88%) smatra da su mjere odgovarajuće (dijelom odgovarajuće  (47%) i odgovarajuće (41%)), dok  su rijetki oni (11%) koji smatraju da su mjere  neprimjerene.

U skladu sa tim, većina građana (69%) podržava trenutne mjere poduzete za kontrolu širenja virusa (policijski sat, ograničeno kretanje, zabrana javnih okupljanja…) te navode da su primjerene situaciji. Ipak, svaki peti građanin BiH (22%) smatra da su mjere preblage te da bi trebale biti puno strožije. Kada se posmatraju zasebno entiteti, građani Republike Srpske općenito imaju više povjerenja u mjere Vlade i nadležnih institucija koje se poduzimaju i vide ih kao mjere primjerene situaciji.

Život u novim okolnostima

U pogledu trenutne situacije u BiH po pitanju širenja korona virusa građani BiH su podijeljenog mišljenja. Pa tako, gotovo polovina (48%) smatra da se situacija u BiH pogoršava  dok je 40% građana malo više optimistično te smatra da situacija ide na bolje. Građani Republike Srpske u odnosu na građane Federacije BiH  su optimističniji u pogledu razvoja situacije te vjeruju da ide na bolje.

Većina građana BiH (82%) vjeruje ili želi da vjeruje da će ova situacija potrajati najduže 90 dana, od toga:

  • polovina (51%) je onih koji smatraju će sve biti završeno najduže za dva mjeseca – do kraja maja;
  • skoro trećina onih (31%) koji predviđaju da će se ovako živjeti još 3 mjeseca – do kraja juna;
  • skoro svaki peti građanin (18%) očekuje da će se ova situacija nastaviti i nakon juna;

U skladu sa očekivanjem koliko će ovo trajati je i podatak o tome koliko su građani BiH prihvatili trenutnu situaciju kao “novu normalnost” u kojoj žive i u kojoj mjeri se privikavaju na istu. Tako kada opisuju svoj lični doživljaj trenutne situacije, polovina građana istu doživljava kao više negativnu, beznadežnu, kritičnu a najčešće kao neugodnu, umarajuću (38%), dok je druga polovina opisuje kao podnošljivu (33%) ili normalnu, sa obzirom na okolnosti (13%).  Upravo odgovor “normalna, s obzirom na okolnosti” govori o tome u kojoj mjeri su građani prihvatili “novu normalnost”, te koliko će još svima trebati da se prilagode istoj.

Sa situacijom kao takvom lakše se “pomirila” starija populacija (55-65), a “teže” mlađa. Mlađi su skloniji trenutnu situaciju opisati kao više negativnu, ili kritičnu, haotičnu, a kod njih postoji bojazan o dugotrajnosti situacije. Na novonastalu situaciju čini se da su se lakše prilagodili građani RS-a, nego građani Federacije BiH.

Ostaje da se vidi koliko će novonastala situacija postaviti izazova pred sve građane BiH. Kompanija Valicon će i u narednom periodu nastaviti pratiti mišljenja i stavove građana BiH po pitanju trenutne situacije u vezi korona virusom. Ukoliko želite biti dio istraživanja i dati svoje mišljenje o trenutnoj situaciji priključite se besplatno na Valicon online panel jaZnam.ba. U međuvremenu, važno je slijediti upute nadležnih tijela i ponašati se odgovorno prema sebi i drugima.

###

Navođenje izvora

Pri navođenju izvora molimo navedite  (preporučeni oblik navođenja izvora):

»Izvor: Istraživanje javnog mnijenja, online reprezentativna anketa na uzorku n=525, 18-65, u periodu 26-30. mart 2020, Valicon.«

###

Metodološki podaci

Istraživanje je provedenu u okviru Valicon online panela jaZnam.ba. Rezultati su reprezentativni za bosanskohercegovačku internet populaciju od 18 do 65 godina, prema dobi, spolu, starosti, obrazovanju i regiji s obzirom na tip naselja.

Vrijeme anketiranja:
26.3.- 30.3. 2020. n=525 ispitanika

###

O Valicon panelu Jaznam.ba

Valicon ima svoje panele širom jugoistočne Evrope, a prvi online panel pokrenut je prije više od 10 godina.  Svim panelima centralno upravlja profesionalni panel tim koji se brine o sigurnosti i kontroli regrutacije, kvalitete i zadovoljstva panelista. Valicon panel omogućava: vrlo pouzdane i brze odgovore, dobar odziv, te reprezentativan uzorak za internet populaciju.

Trenutno na nivou regije Valicon paneli imaju preko 50 000 registrovanih korisnika, a čiji broj konstantno raste. Regrutacija u panel se vrši putem višestrukih izvora, a besplatna prijava je moguća putem https://www.jaznam.ba/#register

 

O kompaniji Valicon

Valicon je jedna od vodećih kompanija za tržišno savjetovanje i istraživanje javnog mnijenja u jugoistočnoj Evropi. Valicon je specijaliziran za mala tržišta, prilagođena rješenja, naprednu metodologiju i detaljni uvid u klijentovo područje aktivnosti. Osnovna djelatnost kompanije je marketinško savjetovanje na temelju marketinških istraživanja. Valicon nudi svojim klijentima usluge na cijelom Zapadnom Balkanu i putem odabranih partnera u drugim evropskim zemljama.

###

Više informacija

Valicon d.o.o., Trampina 2/2, Sarajevo
T: 387 33 258 655
E: [email protected]
Web: www.valicon.net