All Insurance 2019

 Vse o trgu zavarovanj in nakupnem odločanju zavarovancev, tokrat na vzorcu več kot 8.800 anketirancev

 
 

Anketno zbiranje podatkov na inovativni platformi, kjer iste osebe spremljamo v času. Valiconov sistem samodejno odkrije spremembe in sproži dodatna vprašanja. 

Zaznavamo in merimo dejanska prehajanje med osebami, ki so spreminjale zavarovanje, in ne hipotetičnih situacij. Popisujemo sklepanje zavarovanj v zadnjem obdobju (12 mesececev). Sklenitev zadnjega zavarovanja spremljamo po uveljavljenem modelu nakupne poti, ki smo ga z lastnim znanjem prilagodili za storitvene dejavnosti in še posebej za finančne storitve.

All Inusrance temelji na anketni metodologiji zato rezultati izhajajo iz percepcije končnega potrošnika oziroma zavarovancev posamezne kategorije zavarovanj.

Raziskava All Insurance vključuje vse ključne kazalnike kot so moč znamk, NPS, zaupanje in segmentacijo po zvestobi.

Velikost vzorca nam omogoča vpogled v posebne mikro segmente in geolokacijsko definiranje uporabnikov po naročilu


Kategorije in vrste zavarovanj, ki so na voljo:

AVTO

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Avtomobilsko kasko zavarovanje

ŽIVLJENJE


Življenjska zavarovanja

VARČEVANJE


Dodatno pokojninsko zavarovanje
(+ varčevanja in naložbe)

ZDRAVJE


Zdravstveno zavarovanje (dopolnilno in dodatna)

Nezgodna zavarovanja

Zvarovanja za tujino

DOM


Zavarovanje doma/nepremičnine

Vsebine vključene v raziskavo

PREGLED TRGA

NAKUPNA POT

 

 

Vse o trendih na zavarovalniškem trgu in 

podroben vpogled v končnega potrošnika