All Insurance 2019

 Vse o trgu zavarovanj in nakupnem odločanju na vzorcu več kot 8.800 zavarovancev

 
 

Anketno zbiranje podatkov na inovativni platformi, kjer iste osebe spremljamo v času. Valiconov sistem samodejno odkrije spremembe in sproži dodatna vprašanja. 

Zaznavamo in merimo dejanska prehajanja med osebami, ki so spreminjale zavarovanje, in ne hipotetičnih situacij. Popisujemo sklepanje zavarovanj v zadnjem obdobju (12 mesececev). Sklenitev zadnjega zavarovanja spremljamo po uveljavljenem modelu nakupne poti, ki smo ga z lastnim znanjem prilagodili za storitvene dejavnosti in še posebej za finančne storitve.

All Inusrance temelji na anketni metodologiji zato rezultati izhajajo s stališča končnega potrošnika oziroma zavarovancev posamezne kategorije zavarovanj.

Raziskava All Insurance vključuje vse ključne kazalnike kot so moč znamk, NPS, zaupanje in segmentacijo po zvestobi.

Velikost vzorca nam omogoča vpogled v posebne, mikro segmente in geolokacijsko definiranje uporabnikov po naročilu


Kategorije in vrste zavarovanj, ki so na voljo:

AVTO


Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Avtomobilsko kasko zavarovanje

ŽIVLJENJE


Življenjska zavarovanja

VARČEVANJE


Dodatno pokojninsko zavarovanje
(+ varčevanja in naložbe)

ZDRAVJE


Zdravstveno zavarovanje (dopolnilno in dodatna)

Nezgodna zavarovanja

Zvarovanja za tujino

DOM


Zavarovanje doma/nepremičnine

O All Insurance

 

All Insurance ponuja pogled iz trga oziroma z vidika končnega potrošnika, vendar pa ne gre le za klasično tržno raziskavo  Poleg vseh ključnih tradicionalnih kazalnikov, kot so moč znamk, NPS, zaupanje in segmentacija po zvestobi, ki smo jih vključili v raziskavo spremljamo tudi iste osebe v času, kar nam omogoča zaznavanje dejanskih situacij in beleženje celotnega procesa nakupnega odločanja.   

Odgovori na vprašanja:

Koliko zavarovancev vas pozna in koliko jih je zamenjalo zavarovalnico v zadnjem letu, kaj so najpogostejši motivatorji pri končni nakupni odločitvi in mnoga druga vprašanja bodo na voljo že v drugi polovici oktobra.

All Insurance +

Letos na voljo tudi razširitev - All Insurance Brand Performance!

Rešitev, ki meri
pozicijo in podobo znamk na
zavarovalniškem trgu.