All Insurance

2019

Največja raziskava zavarovalniškega trga

Vse o trgu zavarovanj in nakupnem odločanju zavarovancev tokrat na vzorcu več kot 8.800 anketirancev

Inovativna platforma

Vidik končnega potrošnika

Kontinuirano spremljanje zavarovancev

velik vzorec

O All Insurance

 All Insurance ponuja pogled iz trga oziroma iz vidika končnega potrošnika. Ker temelji na anketni metodologiji, je potrebno upoštevati, da rezultati izhajajo iz percepcije končnega potrošnika oziroma zavarovancev posamezne kategorije zavarovanj. V All Insurance smo vključili vse ključne tradicionalne kazalnike, kot so moč znamk, NPS, zaupanje in segmentacijo po zvestobi.

Uveljavljen model nakupne poti, prilagojen za storitvene dejavnosti

Vključeni vsi ključni tradicionlani kazalniki kot so moč znamk, NPS, zaupanje in segmentacija