Varovanje zasebnosti respondentov

Obvestila v nadaljevanju se nanašajo na spletno mesto valicon.si.

VALICON je trženjskosvetovalna in raziskovalna družba, ki deluje na območju Jugovzhodne Evrope in ima v svojem delovanju desetletne izkušnje. Več podatkov o družbi Valicon najdete na spletnem mestu www.valicon.si.

Podjetje Valicon d.o.o. ima v lasti blagovno znamko JAZVEM, ki združuje različne tipe raziskav in ima izključno pravico do upravljanja z navedenim sistemom raziskovanja.  Valicon posluje v skladu z veljavno zakonodajo in pravili Republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/2007 (v nadaljevanju: ZVOP-1), ravna pa se tudi po priporočilih mednarodnih organizacij, ki urejajo delovanje tržnoraziskovalnih družb – ESOMAR in AAPOR.

V družbi Valicon vam zagotavljamo, da pridobljene podatke uporabljamo izključno v raziskovalne namene.

Vaše osebne podatke in vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije, ščitimo pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam. Tudi podatkov, zbranih v okviru naših raziskav (npr. odgovori na anketna vprašanja, prepisi skupinskih diskusij …), ne bomo posredovali na način, ki bi omogočal razkritje vaše identitete, razen v primeru, ko posameznik v to izrecno privoli.

Z vpisom v panel posameznik (v nadaljevanju: član) poda svoje soglasje, da podjetje Valicon d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)  za potrebe vodenja članstva in izvajanja tržnih in mnenjskih raziskav v panelu JAZVEM zbira naslednje podatke o posamezniku:

Upravljavec osebnih podatkov lahko zgoraj navedene podatke obdeluje za namen trženjskih in mnenjskih raziskav, kot jih je član označil v postopku registracije (označevanje tipov raziskav, v katerih bi rad sodeloval – glej točko 3.1. dokumenta o pogojih in pravilih sodelovanja, ki se nahaja na spletni strani www.jazvem.si), in za izvedbo nagradne igre JAZVEM.

Član dovoljuje, da se smejo zgoraj navedeni podatki, če je to potrebno za zgoraj navedene namene, posredovati tudi tretjim osebam, vendar le po predhodnem soglasju člana. Član soglaša, da se v primeru, da je izžreban v nagradni igri, na spletni strani www.jazvem.si objavijo naslednji njegovi podatki: ime, priimek, naslov.

Član z vpisom tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Član posreduje osebne podatke upravljavcu osebnih podatkov prostovoljno, podjetje Valicon d.o.o. pa se zavezuje, da pridobiva zgoraj naštete podatke le na podlagi posameznikovega prostovoljnega soglasja. Če posameznik ne poda soglasja za zbiranje osebnih podatkov, ne more postati član panela JAZVEM.

Vsi podatki in odgovori člana so zaupni. Vse pridobljene podatke obravnavamo anonimno. Rezultate raziskav prikazujemo združeno ter jih vežemo na posamezne skupine (npr. mladi, tričlanska gospodinjstva …) in ne na posameznike.

Zagotavljamo vam, da vam ne bomo pošiljali nezaželene elektronske pošte (SPAM). Vašega elektronskega naslova prav tako ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če bi vi v to izrecno privolili.

V družbi Valicon vam zagotavljamo, da se NE ukvarjamo z neposrednim trženjem (npr. direktni marketing). K temu nas med drugim zavezujejo tudi zgoraj navedeni kodeksi. Družba Valicon se ukvarja izključno z raziskovalno in svetovalno dejavnostjo.

Sodelovanje v vseh oblikah tržnih in mnenjskih raziskav je prostovoljno, povabilo k sodelovanju v raziskavah pa temelji na vašem predhodnem dovoljenju. Prav tako imate pravico kadar koli izstopiti iz panela. Podrobnosti o tem lahko preberete v Pogojih in pravilih sodelovanja v panelu na spletni strani www.jazvem.si.

V družbi Valicon se po najboljših močeh trudimo, da v raziskavo ne bi vključili otrok, mlajših od 15 let brez predhodnega soglasja njihovih staršev oziroma skrbnikov. Pri tem se ravnamo po kodeksu COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). Žal popolna identifikacija starosti na internetu ni mogoča, zato ne izključujemo možnosti napak, ki bi izhajale iz zgornjega razloga.

Pri izvedbi spletnih anket v družbi Valicon uporabljamo majhne tekstovne datoteke – piškotke (cookie). Tovrstne datoteke se hranijo na računalniku uporabnika interneta. Piškotke uporabljamo samo z namenom zagotavljanja kvalitete prikazovanja naših spletnih strani, za preverjanje veljavnosti izpolnjenega anketnega vprašalnika ter za preprečevanje podvajanja odgovorov istega respondenta. Vsak spletni pregledovalnik omogoča nastavitev obveščanja, kadar želi nekdo naložiti piškotek na vaš računalnik, prav tako vsi spletni pregledovalniki omogočajo izbris piškotkov oziroma imajo možnost, ki preprečuje njihovo nalaganje. S piškotki ne pridobivamo nobenih dodatnih informacij iz vašega računalnika, razen informacij, navedenih v tem odstavku.

V družbi Valicon uporabljamo izključno lastne spletne strežnike, ki zagotavljajo varnostno zaščito po najnovejših standardih in merilih. Na ta način zagotavljamo varovanje od vas pridobljenih podatkov pred izgubo, spremembo ter napačno izrabo. Dostop do strežnikov in baz podatkov ima omejeno število pooblaščenih zaposlenih.

Izjava o varovanju podatkov.

Za vse dodatne informacije ali pooblastila se obrnite na:

Valicon d.o.o.
Oddelek internetnih raziskav

Kopitarjeva 2
1000 Ljubljana
e-pošta: info@jazvem.si
telefon: +386 (0)1 420 49 28
fax: +386 (0)1 420 49 60